دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران

  درچهارمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران


  دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در چهارمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران در غرفه A۱۱ سالن شماره ۱ در معرض بازدید عموم قرار گرفت.


  دستاوردهای پژوهشگاه فضایی ایران در چهارمین نمایشگاه ملی توانمندی های صنایع هوایی و فضایی ایران

   

  این نمایشگاه سه شنبه ۵ آذر ماه با حضور مسؤلان و مقامات کشوری افتتاح شد.

   

  غرفه پژوهشگاه فضایی ایران در این نمایشگاه به ارایه مجموعه ای از دستاوردهای پژوهشکده های این پژوهشگاه پرداخته است.


  سازه مهندسی ماهواره ناهید و نمونه فضایی بخشی از محموله مخابراتی قائم از آخرین دستاوردهای پژوهشکده سامانه های ماهواره است که در این نمایشگاه برای بازدید ارائه شده است.


  ماکت برش خورده نمایشگاهی کاوشگر پیشگام شامل دماغه، سامانه‌ی بازیابی، کپسول زیستی در سامانه خدمات از دستاوردهای پژوهشکده سامانه های فضانوردی از دیگر محصولات نمایش گذاشته شده در غرفه پژوهشگاه فضایی ایران در این نمایشگاه بود.


  پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی نیز با نمونه بلوک انتقال مداری و چترهای بازیابی آن در این غرفه شرکت کرده است.


  دستاوردهای ارائه شده از پژوهشکده رانشگرهای فضایی تبریز در غرفه نیز شامل نمونه مهندسی چرخ عکس العملی، نمونه مهندسی پین پولر غیر انفجاری نوع اپسول، نمونه پیش مهندسی پین پولر غیر انفجاری نوع اپسول، نمونه مهندسی بوم گرادیان جاذبه نوع لوله ای و نمونه آزمایشگاهی رانشگر یونی بوده است.


  این نمایشگاه از ۵ تا ۸ آذرماه سال جاری از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰ عصر در مصلی امام خمینی دایر است.