اعلام برنامه های ۵ ساله سازمان فضایی ایران

  به گزارش واحد مرکزی خبر رییس سازمان فضایی ایران گفت: ارسال محموله کاوشی شامل میمونی بزرگ تر از نژاد میمون قبلی با کپسول بزرگ تر، حاملی با شتاب کمتر و نیروی پیشران بیشتر و با سوخت مایع در حال مطالعه است. همچنین طراحی ساخت و پرتاب ماهواره های فجر،شریف ست،ناهید،طلوع ، ظفر ، آت ست ،قائم، ایرانست و ارسال زیر مداری فضانورد به فضا از برنامه های ۵ ساله سازمان فضایی ایران است . اعلام برنامه های ۵ ساله سازمان فضایی ایران

   

  دکتر حمید فاضلی در مصاحبه با خبرنگار  واحد مرکزی خبرافزود: ارسال محموله کاوشی با موجود زنده که میمونی از نژاد رزئوس است  تا ارتفاع۱۵۰تا۱۷۰کیلومتری و بازیابی محموله از دیگر برنامه های سازمان فضایی ایران می باشد که مراحل تحقیقاتی آن در حال انجام است.وی گفت: در صورت این موفقیت پس از آن به سراغ پرتاب گری با قطر بیشتر و حتی پرتاب زیر مداری فضانورد با حامل سفیر از کلاس سفیر یک A می رویم.

  وی در ادامه به طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره فجر اشاره و اضافه کرد: امسال این ماهواره که۶۵کیلوگرم وزن دارد با ماهواره بر سفیر یکB درمدار بیضوی ارتفاع۲۵۰تا۴۰۰کیلومتری زمین قرار می گیرد و سپس با استفاده از یک رانشگر گاز سرد در مدار دایروی به ارتفاع ۵۰۰ کیلومتری منتقل می شود.رییس سازمان فضایی کشور افزود: عمر مداری این ماهواره یک و نیم سال است درحالیکه ماهواره های قبلی عمر مداری دو تا سه ماه داشت.

   


  دکتر فاضلی گفت: ماهواره دوم که امسال به فضا پرتاب می شود ماهواره «شریف ست» ساخت دانشگاه صنعتی شریف، ماهواره تحقیقاتی با قابلیت تصویربرداری و دقت دوازده و نیم متر است.

   

  وی افزود: این ماهواره نیز با ماهواره بر سفیر یک B پرتاب می شود و در ارتفاع حدود۲۵۰تا۳۷۰ کیلومتری زمین قرار می گیرد و عمر این ماهواره نیز حدود سه ماه است.رییس سازمان فضایی کشور گفت: ماهواره ناهید سومین ماهواره ای است که مراحل طراحی، ساخت و آمادگی برای پرتاب آن در حال انجام است.


  فاضلی افزود: این ماهواره توسط پژوهشکده سامانه های ماهواره سازمان فضایی در حال ساخت است و برخی از زیر سیستم های آن  با همکاری دانشگاه امیرکبیر در حال تکمیل شدن است  و با پرتابگر سفیر یک B در آینده ای نزدیک پرتاب خواهد شد.


  وی گفت: نیروی مورد نیاز این ماهواره را صفحات خورشیدی تامین می کند و وزن این ماهواره که محموله مخابراتی به همراه دارد۵۰ تا۶۰کیلوگرم است.
  فاضلی افزود: ماهواره های طلوع و ظفر نیز دیگر ماهواره هایی هستند که مراحل طراحی و ساخت آن انجام شده است و۸۰ تا۹۰کیلوگرم وزن دارند و با پرتابگر سیمرغ به فضا پرتاب خواهند شد.البته پرتاب این ماهواره منوط به آماده شدن ماهواره بر سیمرغ است.


  وی درباره ماهواره بر سیمرغ گفت: نیروی پیش رانش این پرتابگر۴ برابر نوع سفیر است که۸۰ تن وزن و دو و نیم متر قطر دارد که نیمه اول امسال به بهره برداری می رسد.


  رییس سازمان فضایی کشور افزود: ماهواره AUT-SAT ،ماهواره قائم و ماهواره "ایران ست "از جمله ماهواره هایی است که پس از تکمیل مراحل نهایی در آینده به فضا پرتاب خواهند شد.فاضلی همچنین به ساخت ماهواره مصباح نیز اشاره کرد که بومی سازی شده است.