حضور پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

  پژوهشگاه فضایی ایران در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های فناورانه خود به عنوان یکی از حامیان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ، دستاوردهای پژوهش و فناوری خود در حوزه پیل سوختی  را در نمایشگاه جنبی این کنفرانس ارائه نمود. حضور پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی

  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، در نمایشگاه جنبی چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی که  از تاریخ ۱۹ تا ۲۰ اردیبهشت ماه در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار می‌شود؛ پژوهشگاه فضایی ایران دستاوردهای خود در حوزه فناوری پیل سوختی را در این نمایشگاه عرضه نموده است.

  بنا بر این گزارش، سیستم برق پشتیبان پیل سوختی با ظرفیت ۱۱۰۰ وات، دستگاه بار الکتریکی، سیستم استک پیل سوختی پلیمری با ظرفیت توانی مختلف و دستگاه آشکارساز گاز هیدروژن از جمله دستاوردهای پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی ایران است که در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.

  افزون بر این، در غرفه پژوهشگاه فضایی ایران، پروژه‌های دیگری از پژوهشکده مواد و  انرژی این پژوهشگاه در حوزه فناوری پیل سوختی، همچون دستگاه تست پیل سوختی پلیمردی با ظرفیت ۷ کیلو وات، دستگاه تست پیل سوختی با ظرفیت ۷۰۰ وات، سیستم دوگانه تولید توان و حرارات پیل سوختی با ظرفیت ۵  و۱۰ کیلو وات و سیستم پیل سوختی پلیمری ۵ کیلو وات فشرده عرضه شده است.

  قابل ذکر است چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی از سوی انجمن هیدروژن و پیل سوختی-دانشکده فنی دانشگاه تهران از تاریخ ۱۹ تا ۲۰ اردیبهشت سال ‌جاری با محورهایی همچون طراحی، ساخت و یکپارچه سازی پیل سوختی، تولید، خالص سازی، ذخیره‌سازی و توزیع هیدروژن، مدلسازی و شبیه سازی سیستم‌های هیدروژن و پیل سوختی، کاربردهای هیدروژن و پیل سوختی
  در دانشکده فنی این دانشگاه برگزار می‌شود.

   

   

  پژوهشگاه فضایی ایران در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های فناورانه خود به عنوان یکی از حامیان چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی ، دستاوردهای پژوهش و فناوری خود در حوزه پیل سوختی را در نمایشگاه جنبی این کنفرانس ارائه نمود.

  حضور پژوهشگاه فضایی ایران در نمایشگاه چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی