افتتاح ۸ پروژه ارتباطی با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد تومانی در مازندران

    با سفررئیس جمهور به همراه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان مازندران ، ۸ پروژه ارتباطی با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد تومانی بهره برداری شد. افتتاح ۸ پروژه ارتباطی با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد تومانی در مازندران


    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفررئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به استان مازندران ۸ پروژه ارتباطی با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیارد تومانی به بهره برداری رسید.


    توسعه و نوسازی نسل دوم تلفن همراه ( G۲ ) ، توسعه نسل سوم تلفن همراه(G ۳)، توسعه نسل چهارم تلفن همراه ( G  ۴ ) و توسعه شبکه پهن باند ثابت TD-TE از پروژه های است که در سفر رئیس جمهور بهره برداری شد.


    همچنین پروژه هایی توسعه نودهای جدید RNC ، توسعه نودهای BSC ، توسعه سایت جدید LRAN فیبر و توسعه پایانه فیبر نوری از دیگر پروژ ه هایی است که در این سفر  بهره برداری شد.


    براساس همین گزارش ، این پروژه ها که در تمام شهر های استان مازندران به انجام رسیده است به طور متمرکز در اداره کل پست این استان در شهرستان ساری افتتاح شد.