دکتر واعظی خبر داد:

    نامگذاری پنجم اردیبهشت به نام زنان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اتحادیه جهانی ITU
    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نامگذاری پنجم اردیبهشت توسط اتحادیه جهانی ITU به نام زنان حوزه ICT خبر داد و گفت: بدون مشارکت زنان به هیچ عنوان دسترسی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست و مشارکت زنان یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار به شمار می رود. نامگذاری پنجم اردیبهشت به نام زنان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اتحادیه جهانی ITU

    به گزارش خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی از نامگذاری روز ۵ اردیبهشت ماه توسط اتحادیه جهانی ITU به نام زنان در حوزه ICT خبر داد و گفت: اتحادیه جهانی ITU به دنبال گسترش حضور زنان در عرصه جهانی است.

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که در نخستین کنگره بین المللی زنان موفق ایران سخن می گفت با تاکید بر اینکه برای توسعه پایدار نیاز داریم تا اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر پیدا کند، اظهار کرد: بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا این تغییر دیدگاه را انجام داده اند چراکه برخلاف گذشته که برای پیشرفت اقتصاد و دستیابی به توسعه پایدار نیاز به سرمایه گذاری بر منابع نفت و معدن بوده اما امروز تولید ثروت از طریق مغزافزار و دانش افزار رخ می دهد.

    وی برای تحقق این موضوع توجه به سه محور نوآوری و کارآفرینی، فناوری و شایسته سالاری را ضروری دانست و افزود: اگر نگاه نرم افزاری به فعالیت های کشور داشته باشیم و محور امور را بر مبنای دانش بنیان بگذاریم و از همه توان کشور چه زنان و چه مردان برای مشارکت در مسایل توسعه و اقتصاد کشور استفاده کنیم و همراه با فناوری به پیش رویم قطعا در این مسیر موفق خواهیم بود.