انتصاب اعضای جدید هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران

  طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعضای حقیقی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شدند.

  انتصاب اعضای جدید هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران

  بنابر این احکام، اعضای حقیقی جدید هیات امنای پژوهشگاه عبارتند از: مهندس برات قنبری، دکتر سید احمدرضا شرافت، دکتر محسن بهرامی، دکتر محمود کمره ای و دکتر محمد خوانساری.

   

  این احکام، با اتمام دوره چهارساله اعضای حقیقی قبلی هیات امنای پژوهشگاه، صادر شده است.

   

  خاطرنشان می سازد اعضای حقوقی هیات امنای پژوهشگاه عبارتند از: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات(رییس هیات)، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (یا نماینده ایشان)، رییس سازمان برنامه و بودجه(یا نماینده ایشان)، رییس پژوهشگاه فضایی (دبیر هیات).

   

  شایان ذکر است اعضای حقیقی هیات امنای پژوهشگاه برای یک دوره چهار ساله منصوب می شوند.