دکتر واعظی درکنفرانس خبری ارومیه:

  درحال تنظیم ۱۰ سند همکاری بین ایران و جمهوری آذربایجان هستیم
  دکتر واعظی با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان پس از حضور در همایش اقتصادی روزگذشته در ارومیه لحظاتی پیش در کنفرانس خبری حاضر و ضمن ارئه گزارش از برنامه های سفر در طی دو روز گذشته به سوالات خبرنگاران پاسخ دادن دکتر واعظی درکنفرانس خبری ارومیه:


  به گزارش مرکزروابط عمومی واطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ،دکتر واعظی دراین کنفرلنس خبری ضمن اشاره به حمایت از بخش خصوص وبرنامه ریزی برای حمایتهای بیشترازآنها گفت : ما درطی دوسه سال گذشته همه اسناد مورد نیاز را آماده کریم وهمچنین تسهیلات متعدی به توافق رساندیم.

  دکتر واعظی در ادامه افزود : نتیجه این فعالیتها در کمیسیون اقتصادی مشترک و البته با حمایتها و تدابیری که روسای جمهوری دو کشور صورت دادند این بود که اعتماد بین دوملت ودودولت  به وجود آمده و از سوی دیگر شاهد آن بودیم که ۷۰ درصد تجارتمان افزایش داشته  است.

  وزیرارتباطات وفناوری اطلاعات  دربخش دیگری از سخنان خود افزود : بخش خصوصی دو کشور امیدوار شدند به اینکه باهم خوب کارکنند وآینده خوبی را برای خود ترسیم کنمایند.

  وی درباره مسائل مالی و تجاری میان دوکشور گفت : درباره مسائل بانکی به نقاط خوبی رسیدیم وتصمیماتی برای  پروازهایی میان منطقه آزاد ماکو ومنطقه نخجوان جمهوری آذربایجان وهمچنین درج قوانین سهل تری برای این منطقه اتخاذ شد ونیز مذاکراتی خوبی در سطح ملی انجام شد وهدف آن بازشدن مسیری برای تجار بود وهدف دیگر آن این بودکه ما بتوانیم در ده روز آینده که آقای الهام علی اف ردیس جمهور محترم آذربایجان به دعوت دکتر روحانی به تهران سفر میکند بتوانیم همه موانعی که پیش روی همکاریهای تجاری  بخش خصوصی ما هست برداریم.

  دکتر واعظی در بخش دیگری در خصوص  حل مشکلات گمرکی  وگردشگری گفت : دررابطه با مسائل گمرکی صحبت کردیم ومسائل ویزا صحبت کردیم واین مژده را به عزیزانی که درمناطق مرزی زندگی میکنند اعلام کنیم که از بعد ازاینمردم این منطقه  میتوانند با مکانیزم وسازوکارهایی که اندیشیده شده است میتوانند ویزارا در مرز دریافت نمایند.

  وی درادامه افزود : من فکر میکنم با سازوکارهائی که اتاق بازرگانی استان آنربایجان غربی و همچنین اتاق بازرگانی بخش صنعت جمهوری آذربایجان در آینده اتخاذ میکننداین انتظار را داشته باشیم که رفت وآمدها وارتباطات سرعت بیشتری پیدا کند ونکته دیگر در ارتباط با این همایشی ، استقبال خوب انجام شده از این همایش بود اینکه شصت شرکت آقای وزیر را دراین همایش همراهی کردند وهم تجاری از جمهوری خودمختار نخجوان  دراین هماش حضور داشتند که  امیدواریم دست آوردی خوب داشته باشند.

  دکتر واعظی درپایان در باره توافقات انجام شده در ضمینه های کشاورزی وصادرات گفت :درباره صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی تصمیمات خوبی اتخاذ شده وازسوی دیگر باتوجه به اینکه ّکشور آذربایجان هم مرز هستیم  میتوانیم نیازمندیهای خود را از جمهوری آذربایجان تامین کنیم وهمچنین مذاکراتی درضمینه صادرات تراکتور وخشکبار ومحصولات کشاورزی صورت گرفت که من فکرمیکنم بایستی حساب بیشتری برای این بخش بازکنیم وامیدوارم باتوجه به اینکه مردم سخت کوش وفهیمی که کشور آذربایجان دارند انشالله همکاری بزرگتری را بتوانیم انجام دهیم.