با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  عضو افتخاری شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA) منصوب شد
  دکتر واعظی وزیر ارتباطات و رییس شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در حکمی، دکتر حسن حدادپور رییس پژوهشگاه فضایی ایران را به عنوان "عضو افتخاری شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA)" منصوب کرد. دکتر حدادپور

  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، در متن این حکم آمده است:


  جناب آقای دکتر حسن حدادپور
  رئیس پژوهشگاه فضایی ایران
  نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در فرایند طراحی، اجرا و توسعه جایزه ملی کیفیت ایران، جناب عالی را با حفظ سمت به عنوان "عضو افتخاری شورای سیاستگذاری جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ICTINQA) " منصوب می نمایم.
  امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت مفاد اساسنامه، ضوابط و مقررات در انجام وظایف محوله نسبت به هدایت و اجرای هر چه بهتر فرایند این جایزه و بالا بردن سطح شرکت های فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور موفق و موید باشید.