در مراسم روز فناوری فضایی

  سامانه انتقال مداری رونمایی شد
  همزمان با ایام مبارکه دهه فجر، سامانه انتقال مداری(سامان۱)، در مراسم روز فناوری فضایی با حضور ریاست جمهوری رونمایی شد. در مراسم روز فناوری فضایی

  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، از سامانه انتقال مداری در مراسم روز فناوی فضایی که با حضور ریاست جمهور در روز سیزدهم بهمن سالجاری در سالن اجلاس برگزار شد، رونمایی شد.

  بنا به این گزارش، برای اولین بار در کشور، سامانه انتقال مداری که برای انتقال ماهوارهها از مدارهای پایینی زمین به مدارهای بالاتر مورد استفاده قرار میگیرد، در پژوهشکده سامانههای حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، طراحی و ساخته شده است.

  یکی از روشهای ارسال ماهواره به مدار زمین، به خصوص مدارهای با ارتفاع بالا، استفاده از سامانههای انتقال مداری است. این سامانهها امکان انجام ماموریتهای مختلف را در اختیار قرار میدهد.

  اجزاء این سامانه شامل سیستم ناوبری و کنترل کامل و مستقل یک سیستم پیشرانش کامل( با بازدهی بالا برای کاهش وزن)، سیستم توان و سختافزار و کامپیوتر پرواز است.

  با توجه به رها شدن سیستم انتقال مداری و ماهواره در مدار پارک توسط حامل، سیستم انتقال مداری وظیفه پایدارسازی، دفع اغتشاشات بعد از رهاسازی و در نهایت تزریق دقیق ماهواره در مدار را دارا است.

  ماموریت اولین سامانه انتقال مداری، انتقال یک ماهواره ۱۰۰ کیلوگرمی از مدار پارک با ارتفاع ۴۰۰ کیلومتری به یک مدار بیضوی با ارتفاع اوج ۷۰۰ کیلومتر و حضیض ۴۰۰ کیلومتری تعیین شده است.

  با توجه به مستقل بودن سیستم انتقال مداری از حامل، امکان انجام ماموریتهای مختلف با مدار مبداء و مقصد مختلف برای این سیستم وجود دارد. پروژه سامان۱، اولین تجربه جدی کشور در حوزه انتقال مداری و تغییر شیب مداری است.

  در این فرآیند، نیاز به افزایش سطح دانش فناوری زیرسیستمهایی مانند پیشرانش، کنترل وضعیت، کامپیوتر پرواز و سیستمهای کنترلی و مخابرات و در عین حال، افزایش دانش سیستمی کار در حوزه سطوح مشترک زیرسیستمها و عملیات مختلفی است که باید در ماموریت انجام شود.

   

  در مراسم روز فناوری فضایی