در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد: قرارداد پروژه ماهواره ناهید ۲ بین سازمان فضایی ایران با پژوهشگاه فضایی ایران

    قرارداد ساخت ماهواره ناهید ۲ به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی دستیابی به ماهواره‌های مخابراتی زمین آهنگ، در آستانه دهه مبارک فجر و با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از معاونین و مدیران وزارت به امضای دکتر بهرامی رییس سازمان فضایی ایران و دکتر حدادپور رییس پژوهشگاه فضایی ایران رسید. در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد: قرارداد پروژه ماهواره ناهید ۲ بین سازمان فضایی ایران با پژوهشگاه فضایی ایران


    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماموریت‌های این ماهواره در دو دسته ماموریت‌های اولیه و ثانویه تعریف شده است. در ماموریت‌های اولیه، تمرکز بر توسعه و آزمون فناوری‌های اساسی مورد نیاز مسیر راهبردی است.

     

    از جمله آزمون انتقال مداری با استفاده از پیشرانش تک مولفه‌ای و دستیابی به عمر عملیاتی ۲ سال آزمون موقیعت یابی رادیویی مستقل از GPS با قابلیت استخراج TLE ، آزمون اعمال گشتاور وضعیت با استفاده از پیشرانش، ارتباط مخابراتی S&F اندازه‌گیری تشعشعات (دزیمتری) و آزمون ارتباط هم زمان تلفنی به عنوان ماموریت ثانویه در دستور کار قرار دارد.


    از جمله دست‌آوردهای این ماهواره می توان به آزمودن فناوری‌های مورد نیاز ماهواره‌های زمین آهنگ، کسب دانش و فناوری انتقال مداری و تنظیم و کنترل موقعیت و وضعیت ماهواره، توسعه و تثبیت بخشی از فناوری‌های ضروری در سیستم‌های پیشرانش ، توان الکتریکی ، محموله‌های مخابراتی ، OBDH ، کنترل حرارتی و .... اشاره کرد.