توضیح درباره یک خبر

  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، اخیرا خبرگزاری فارس  اقدام به چاپ گفت‌وگویی با دکتر محسن شاطرزاده با عنوان "عضو هیات علمی پژوهشگاه فضایی ایران" نموده که بدین وسیله این عنوان تکذیب و اعلام می‌شود دکتر محسن شاطرزاده از ابتدای سال جاری، هیچ‌گونه ارتباط کاری و همکاری با پژوهشگاه فضایی ایران نداشته و مطالبی که به نقل از ایشان مطرح شده است، صرفا نظرات شخصی نامبرده و متاثر از گرایشات سیاسی‌شان بوده است.

  توضیح درباره یک خبر

   

  بنا بر این گزارش، مشارالیه در اسفند ۱۳۹۴ بازنشست شده و هم‌اکنون مدیریت یک شرکت خصوصی را بر عهده دارد.

   

  خاطرنشان می‌سازد نکات تکمیلی راجع به مصاحبه مذکور در اطلاعیه بعدی اعلام خواهد شد.