آزمایشگاه نانوفناوری پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی راه‌اندازی شد

  رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران از راه‌اندازی آزمایشگاه نانو فناوری در این پژوهشکده خبر داد. آزمایشگاه نانوفناوری پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی راه‌اندازی شد

  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر رحیم احسانی رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی با اعلام خبر فوق گفت: در جهت ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه فعالیت‌ها در حوزه نانوتکنولوژی، این پژوهشکده اقدام به راه اندازی  آزمایشگاه نانوفناوری نموده است.

  رئیس پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی اظهار داشت: در سال‌های اخیر، توسعه کاتالیست‌های مورد نیاز، به عنوان بخشی از رانشگرهای پیشران، در پروژه بلوک انتقال مداری مورد توجه بوده است که بدین منظور، توسعه این امور به عنوان وظیفه اصلی حوزه نانوتکنولوژی پژوهشکده تعریف و در دستور کار قرار گرفته است.

  دکتر احسانی افزود: در این جهت، آزمایشگاه نانو فناوری پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی در فضای کاری مناسب و تجهیزات لازم ایجاد شده و آماده بهره‌برداری است.

  شایان ذکر است پروژه بلوک انتقال مداری با ماموریت انتقال ماهواره از مدار LEO به مدار GEO  از پروژه های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی بوده که از سال ۹۳ به اجرا درآمده است.

  خاطرنشان می‌سازد پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی دارای آزمایشگاه‌های متعددی از جمله مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر و متالورژی برای اجرای طرح‌های کاربردی است.

  مجموعه آزمایشگاه‌های شیمی و پلیمر این پژوهشکده شامل آزمایشگاه کروماتوگرافی ، آزمایشگاه  اسپکتروسکوپی ، آزمایشگاه  میکروسکوپی ، آزمایشگاه آنالیز حرارتی ، آزمایشگاه آنالیز ابعادی و آزمایشگاه خواص فیزیکی- مکانیکی است.

  آزمایشگاه متالورژی پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی شامل  مجموعه آزمایشگاه های خواص فیزیکی – مکانیکی فلزات ، دستگاه‌های تست‌های غیر مخرب و دستگاه‌های آنالیز شیمیایی کوانتومتری (ثابت و پرتال) و مجموعه آزمایشگاه‌های مکانیک (اندازه گیری ابعادی CMM، ارتعاشات، اسپری ذرات، هیدرولیک و نیوماتیک) و  آزمایشگاه های تخصصی است.