وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد:

  برنامه ۱۰ساله برای توسعه فعالیت های فضایی/ساخت ماهواره ملی سنجش ازراه دور

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر اینکه در کشور هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت های فضایی و ماهواره ای نداریم، گفت: اکنون برنامه ۱۰ ساله برای توسعه این فعالیت ها در کشور داریم و تا ۳۰ ماه آینده ماهواره ملی سنجش از راه دور را نیز می سازیم.
  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد:


  به گزارش ایرنا، دکتر واعظی ظهر سه شنبه در جمع کارکنان مرکز فضایی ایران در ماهدشت کرج، گفت: تلاش می کنیم که یک ماهواره ملی از راه دور و یک ماهواره مخابراتی داشته باشیم و آن را در پروسه قرار دهیم، باید به گونه ای عمل کنیم که متخصصان به ماهواره از راه دور دسترسی پیدا کنند و آن را بومی کنند.


  دکتر واعظی ادامه داد:‌ برای این راهبرد کار می کنیم و امروز برای ماهواره سنجش ازراه دور تمام کارها انجام شده و در هفته جاری سه وزیر سند آن را امضاء نهایی کردند و باید کارهای عملیاتی آن آغاز شود و تا ۳۰ ماه آینده ماهواره سنجش از راه دور ملی را خواهیم داشت.


  وی گفت: برنامه های کشور برای ماهواره مخابراتی هم باید سرعت عمل بیشتری دنبال شود.


  وی خاطرنشان کرد:‌ موضوع فعالیت شما و بخش ماهواره مخابراتی و استفاده از آنها و بخش ماهواره سنجش از راه دور و کاربردهای آن برای توسعه و نیاز کشور بسیار با اهمیت است.


  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: در گذشته شراطی پیش آمد که مسیر طراحی شده سازمان فضایی با سیاست هایی که تا حد زیاد جاه طلبانه بود و جای مسائل علمی با مسائل تبلیغاتی تغییر کرده بود، جابجا شد.


  وی گفت:‌ با مجموعه حاضر در سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی و دبیرخانه شورای عالی فضایی و ایجاد کمیته های مختلف و دعوت از متخصصان فضایی، اکنون شاهد هستیم یک برنامه مشخص ۱۰ ساله تدوین شده است.


  دکتر واعظی ادامه داد: در این برنامه می توانیم آنچه که نیاز کشور است و آنچه که مقام معظم رهبری همواره در ارتباط با فناوری ماهواره ای یا فضایی دغدغه دارند، در مسیر برنامه تهیه شده و با نیروهای بسیار خوبی که هم در سازمان فضایی و هم پژوهشگاه فضایی و دانشگاه های مختلف کشور هماهنگ سازی شده است، تامین کنیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین گفت:‌ وقتی از سازمان فضایی صحبت می کنیم منظور ما فقط کارکنان این تشکیلات نیست، بلکه کسانی هستند که در سراسر کشور در بخش دولتی و غیردولتی و دانشگاه ها در این خصوص فعالیت می کنند.


  وی افزود:‌ هم برنامه خوبی تدوین شده و هم سرمایه انسانی خوبی داریم، رئیس جمهوری هم از ابتدای کار عنایت ویژه ای به این بخش داشته و حمایت کرده اند.


  در حوزه ارتباطات برای توسعه بخش فضایی و ماهواره ای هیچ محدودیتی نداریم و برای آن برنامه و نیروی انسانی داریم و آنچه که مربوط به نیازهای کشور است تامین می کنیم.


  **مزایای در اختیار داشتن سیستم ماهواره ای سنجش از راه دور


  وی افزود: برای این توسعه نیاز به داده های دقیق است و نیاز داریم دستگاه های مختلف اطلاعاتی خوبی داشته باشیم و ماهواره سنجش از راه دور می تواند در۱۶بخش به ما کمک کرده و اطلاعات دهد همچون بخش های محیط زیست، آب، کشاورزی و جنگل باشد.


  وی خاطرنشان کرد: وقتی این فعالیت ها فهرست شود، عرصه کاربردی ماهواره سنجش از راه دور و محصولات آن بیشتر روشن می شود. یعنی کشور به طریق اولی برای توسعه محتاج است که از این محصولات استفاده کند.


  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: از زمانی که این دو مرکز سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی به وزارت ارتباطات ملحق شدند، این دو راهی موازی را طی می کردند که یکی از آنها توجه ویژه به کارعلمی و تحقیقاتی و بومی سازی فناوری و تسلط متخصصان بر فنااوری فضایی ماهواره بود.


  وی ادامه داد:‌ هم اکنون ارتباط نزدیک بین سازمان و پژوهشگاه فضایی وجود دارد که کار نزدیک با هم انجام می دهند و طبیعی است در این کار بزرگ نمی توانیم بحث پژوهشگاه و دانشگاه های دیگر را نادیده بگیریم، ولی نقطه ثقل را باید پژوهشگاه فضایی قراردهیم.


  وی بیان داشت: به جای کار پراکنده و تعریف جزیره ای پروژه ها، پروژه محوری تعریف کنیم که همه متخصصان دانشگاه را حول آن برای تبادل اطلاعات و تجارب برای ایجاد همسویی در کشور، جمع کنیم.

   

  **نقش محوری پژوهشگاه فضایی


  دکتر واعظی تصریح کرد: نقش پژوهشگاه فضایی می تواند نقش محوری باشد که لازمه آن ایجاد زبان مشترک بین این دو بخش است که باید گفتمان و هدف گذاری مشترکی داشته باشند.


  وی افزود: در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در مجموعه دولت برای اینکه این صنعت و این فناوری را بومی کنیم، هیچ تردیدی نداریم و حتما برای آن سرمایه گذاری بودجه قرار می دهیم.


  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: در کشور ما به دلیل وجود متخصصان خوب این کار را انجام می دهیم، ولی این فناوری لبه فناوری های دیگر است که اگر بومی شود، خیلی مسائل دیگر درکشور را می توانیم حل کنیم، لذا ممکن است زمانبر باشد.


  دکتر واعظی افزود: برای ماهواره از راه دور کمتر زمان نیاز است، ولی ماهواره مخابراتی شاید تا ۱۵سال زمان ببرد.