همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای ورود دانش فضایی به کتابهای درسی

  رئیس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: اعتقاد داریم سرمایه گذاری بر روی دانش آموزان می تواند آینده دانش فضایی کشور را متحول کند و قصد داریم تا با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش دانش فضایی را وارد کتابهای درسی کنیم. همکاری با وزارت آموزش و پرورش برای ورود دانش فضایی به کتابهای درسی


  حسن حدادی پور در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا اظهار داشت: ایران هشتمین کشوری است که توانسته ماهواره در مدار زمین قرار دهد و رسیدن به دانش قرار دادن ماهواره در مدار زمین کار هر مجموعه ای نسیت.

  وی ادامه داد: در دنیا کشور های زیادی هستند که ماهواره می سازند و ایران نیز یکی از این کشورها استالبته بیشتر کشور های پیشرفته ساخت ماهواره را انجام می دهند .

  رئییس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: حوزه ساخت و پرتاب ماهواره دارای عمق دانش و پر هزینه است به همین دلیل کشور هایی که توانمندی علمی بالایی دارند در این عرصهفعال هستند و کشور هایی که در این زمینه دانش کافی را ندارند با کمک سایر کشورها در این حوزه فعالیت می کنند  .

  وی خاطر نشان کرد: پژوهشگاه فضایی ایران تنها مجموعه فضایی کشور است که سعی کرده دانش آموزان را درگیر این مسئله کرده و بیشترین سرمایه گذاری خود را در این زمینه انجام داده است.

  حدادی پور افزود: اعتقاد داریم سرمایه گذاری بر روی دانش آموزان می تواند آینده دانش فضایی کشور را متحول کند و آنها را در این زمینه فعال تر نماید  .

  وی تصریح کرد : تاکنون فعالیتی برای اینکه بتوانیمدانش فضایی را از طریق کتاب های درسی به دانش آموزان منتقل دهیم صورت نگرفته و لازمه این کار هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش است و ایده خوبی به نظر می رسد  .

   

  رییس پژوهشگاه فضایی ایران گفت: کشور ماتاکنون موفق شده است ۴ ماهواره به فضا پرتاب کند که شامل ماهواره های امید ، رصد ، نوید و فجر است .

   

  منبع:خبرگزاری پانا