بررسی وضعیت ارائه خدمات ماهواره‌ای

  در نوزدهمین گزارش سالانه انجمن صنعت ماهواره
  انجمن صنعت ماهواره (SIA)، یک انجمن تجاری آمریکایی است که فعالیت‌ اپراتورهای ماهواره‌، ارائه‌دهندگان خدمات ماهواره‌ای، سازندگان ماهواره، ارائه‌دهندگان خدمات پرتاب و همچنین تأمین‌کنندگان تجهیزات زمینی را معرفی می‌نماید. این انجمن گزارش ۲۰۱۶ خود با موضوع وضعیت جهانی صنایع ماهواره‌ای را روز ۱۳ خرداد سال جاری منتشر کرد. بررسی وضعیت ارائه خدمات ماهواره‌ای


  گزارش‌ ارائه شده در چهار بخش اصلی به شرح زیر وضعیت ماهواره‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد:

  1. ساخت ماهواره
  2. خدمات ماهواره‌ای
  3. صنایع پرتاب
  4. تجهیزات زمینی


  در این مطلب، اطلاعات مندرج در بخش خدمات ماهواره ‌ای که در گزارش مذکور آورده شده، ارائه می‌شود.

  درآمد جهانی حاصل از ارائه خدمات ماهواره‌ای

  در گزارش انجمن صنعت ماهواره، خدمات ماهواره‌ای به چهار بخش اصلی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفته است:

   

  ۱) ارائه خدمات به مشتری شامل تلویزیون ماهواره‌ای، رادیو ماهواره‌ای و پهنای باند ماهواره؛

  ۲) ارائه خدمات ماهواره‌ای ثابت شامل ترانسپوندرها و خدمات مدیریت شده؛

  ۳) ارائه خدمات ماهواره‌ای موبایل شامل خدمات داده‌های موبایل و  خدمات  صوتی موبایل؛

  و ۴) ارائه خدمات رصد زمین. درآمد جهانی حاصل از ارائه خدمات ماهواره‌ای در شکل ۱ نشان داده شده است.

   

   شکل ۱- درآمد جهانی حاصل از ارائه خدمات ماهواره‌ای

  شکل ۱- درآمد جهانی حاصل از ارائه خدمات ماهواره‌ای

  نکات مهم در ارتباط با ارائه خدمات ماهواره‌ای

  • ارائه خدمات مشتری: درآمد حاصل از این بخش که شامل تلویزیون ماهواره‌ای، رادیو ماهواره‌ای و پهنای باند ماهواره می‌شود، نسبت به سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است و بیشترین میزان افزایش را در میان بخش‌های مختلف درآمد جهانی حاصل از ارائه خدمات ماهواره‌ای به خود اختصاص داده است. جزئیات بیشتر مربوط به درآمد حاصل از این بخش در شکل ۲ نشان داده شده است.
  • ارائه خدمات ماهواره‌ای ثابت: درآمد حاصل از بخش ترانسپوندرها یک درصد افزایش داشته است که در سال ۲۰۱۴ چهار درصد بوده است. همچنین درآمد حاصل از ارائه خدمات مدیریت شده ۱۵ درصد افزایش داشته است. این مقدار در سال ۲۰۱۴ چهار درصد بوده است و بیشترین علت افزایش آن ارائه خدمات هوابرد است.
  • ارائه خدمات ماهواره‌ای موبایل: درآمد حاصل از  ارائه خدمات در این بخش چهار درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است  افزایش  درآمد حاصل از بخش ارائه خدمات صوتی ماهواره‌ای موبایل در سال ۲۰۱۵ نه درصد و در سال ۲۰۱۴ نوزده درصد بوده است. همچنین  افزایش  درآمد حاصل از بخش ارائه خدمات داده‌ای ماهواره‌ای موبایل چهار درصد است در سال ۲۰۱۴ بیست و هفت درصد بوده است.
  • ارائه خدمات ماهواره‌ای رصد زمین: درآمد حاصل از این بخش ده درصد افزایش داشته است. خاطر نشان می‌سازد درآمد شرکت‌های قدیمی و جدید که در این زمینه فعالیت می‌نمایند، همچنان رو به افزایش است و شرکت‌های جدید همچنان به سرمایه‌گذاری، ساخت و پرتاب منظومه‌های جدید ماهواره‌ای مشغول هستند.

   شکل ۲- درآمد جهانی حاصل از ارائه خدمات ماهواره‌ای به مشتریان

  شکل ۲- درآمد جهانی حاصل از ارائه خدمات ماهواره‌ای به مشتریان

   

   

  منبع خبر : www.sia.org