نزدیک ترین تصاویر از سطح مریخ

  کاوشگر " کنجکاوی" که در سال ۲۰۱۲ با موفقیت در سطح سیاره مریخ فرود آمده است، تازه ترین و نزدیک ترین تصاویر را از سطح این سیاره به زمین فرستاده است.

  نزدیک ترین تصاویر از سطح مریخ


  سازمان ناسا این تصاویر را به عنوان نزدیک ترین تصاویر دیده شده از سطح مریخ منتشر کرده است.

  نزدیک ترین تصاویر از سطح مریخ

  نزدیک ترین تصاویر از سطح مریخ

  نزدیک ترین تصاویر از سطح مریخ

  نزدیک ترین تصاویر از سطح مریخ

  نزدیک ترین تصاویر از سطح مریخ