تصاویر ماهواره ای ناسا از دشت لوت

  ناسا و آژانس فضایی اروپا تصاویری ناب از دشت لوت را منتشر کردند. تصاویر ماهواره ای ناسا از دشت لوت


  به گزارش خبرگزاری مهر، دشت لوت با جهانی شدن و رفتن در فهرست میراث جهانی یونسکو، ضمن اینکهبه عنوان گرم ترین نقطه زمین محسوب می شود اولین اثر طبیعی ایران در این سازمان جهانی نیز شناخته شده است.

  تصاویر ماهواره ای ناسا از دشت لوت

  تصاویر ماهواره ای ناسا از دشت لوت

  تصاویر ماهواره ای ناسا از دشت لوت

  همچنین دمای مرکز دشت لوت، ۷۱ درجه ثبت شده وبه دلیل داشتن ساختار زمین شناسی منحصر به فردی که دارد، گرمای زیادی را در خود جذب می کند.