وزیر ارتباطات خبر داد: توسعه شبکه داخلی به منظور ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی

  دکتر واعظی ضمن اشاره به جایگاه ایران در منطقه و جهان اظهار کرد: برای ارتقاء این جایگاه نیازمند توسعه خدمات الکترونیک در شبکه داخلی هستیم. وزیر ارتباطات خبر داد: توسعه شبکه داخلی به منظور ارتقاء جایگاه منطقه ای و جهانی

   

  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تأکید بر الویت برنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تسریع در اجرای شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک است، گفت: رتبه ایران باید در منطقه و جهان در زمینه خدمات الکترونیکی ارتقا پیدا کند که این ارتقاء نیازمند توسعه شبکه است.

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به فعالیت های صورت گرفته برای توسعه شبکه خدمات الکترونیکی افزود: پروژه توانا برای توسعه شبکه، در دستور کار وزارت ارتباطات است و برای نخستین بار تمامی تجهیزات این پروژه داخلی است و همچنین پروژه دیگر برای توسعه شبکه داخلی پروژه تدبیر است.

  دکتر واعظی در ادامه در ارتباط با اقدامات صورت گرفته درباره تقویت آنتن شبکه های موبایلی عنوان کرد: در این زمینه شبکه رومینگ راه اندازی شده است که با استفاده از آن در مکان هایی که یکی از اپراتورها پوشش ندارد می توان با اپراتور دیگر آنتن دهی شبکه تلفن همراه را تقویت کرد.

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان درباره پایلوت امکان پذیری تغییر اپراتور موبایل با حفظ شماره (ترابردپذیری) تصریح کرد: در این طرح مشترکان هر یک از شبکه ها می توانند با کمترین هزینه اپراتور تلفن همراه خود را با حفظ شماره تغییر دهند و این کار به این دلیل صورت گرفته که مشترکان بتوانند در صورت نارضایتی از خدمات هر یک از اپراتورها، شبکه خود را تغییر دهند که در نهایت این موضوع به ایجاد رقابت بین اپراتورها منجر و در آخر کیفیت خدمات رسانی را بالا خواهد برد.