ایران و بلغارستان در زمینه ارتباطات، فناوری اطلاعات و مخابرات تفاهم نامه همکاری امضا کردند

    در پی سفر نخست وزیر بلغارستان در صدر یک هیات عالی رتبه سیاسی، تجاری و اقتصادی به تهران، امروز دکتر واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و موسوکوفسکی وزیر حمل و نقل و فناوری ارتباطات و اطلاعات بلغارستان، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات را به امضا رساندند. ایران و بلغارستان در زمینه ارتباطات، فناوری اطلاعات و مخابرات تفاهم نامه همکاری امضا کردند

     

    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان که یکشنبه شب وارد تهران شده بود، صبح امروز در مجموعه تاریخی- فرهنگی سعدآباد مورد استقبال رسمی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری قرار گرفت.


    ماحصل این دیدار، امضای سه یادداشت تفاهم بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و بلغارستان در حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و بویکو بوریسف نخست وزیر بلغارستان بود.
    در کنار، یادداشت تفاهم همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات، یادداشت تفاهم سرمایه گذاری مشترک دو کشور و همکاری بین سازمان صنایع کوچک و متوسط بین ایران و بلغارستان نیز به امضای مقامات مسوول دو طرف رسید.