انتصاب اعضای کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی احکام جداگانه‌ای، اعضای حقیقی کمیسیون دائمی پژوهشگاه فضایی ایران را منصوب نمود. دکتر واعظی


  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران طی احکام جداگانه‌ای پنج عضو حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای این پژوهشگاه را منصوب  نمود.


  بنابر این گزارش، احکام صادره بنابر مصوبه دهم چهارمین نشست هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران و در اجرای تبصره "۲" ماده "۱" پیوست  آیین نامه داخلی هیات امنای این پژوهشگاه در خصوص نحوه تشکیل کمیسیون دائمی این هیات صورت گرفته است.


  بر اساس احکام صادره، مهندس برات قنبری معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت به عنوان نماینده وزیر به ریاست کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شده است.


  افزون بر این، از سوی رئیس هیات امنای  پژوهشگاه فضایی ایران، مهندس بهمن طهماسبی، دکتر جعفر روشنی‌یان ، دکتر محسن فتحی و سید جلال موسوی به عضویت کمیسیون دائمی هیات امنای این پژوهشگاه منصوب شده‌اند.


  در حکم دیگری از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دکتر حسن حدادپور رئیس پژوهشگاه فضایی ایران که عضو حقوقی کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه است، به سمت دبیر این کمیسون منصوب شده است .


  شایان ذکر است دیگر اعضای حقوقی کمیسیون دائمی هیات امنای پژوهشگاه فضایی ایران عبارتند از نماینده وزارت علوم تحقیقات و فناوری و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در جلسات این کمیسیون شرکت  می‌نمایند.