چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

    چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت چالش‌های پیش‌رو با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ چهاردهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت همه اعضای ستاد در حضور معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و سایر مدیران و مسئولین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و مجریان ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت و  روسا و دبیران هشت کمیته‌ اقتصاد مقاومتی دستگاه‌های تابعه برگزار شد.

    در شروع جلسه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ضمن خیرمقدم، منشور شش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت متبوع ارسالی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را ارائه نمودند. در ادامه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و اعتقاد راسخ و جدی دولت محترم به ساماندهی نظام اقتصادی کشور، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را راهگشای رونق اقتصادی کشور دانسته و همگرایی دستگاه‌های اجرایی جهت تسریع در اجرای پروژه‌های دارای اولویت را ضرورت و اولویت تخصیص منابع به پروژه‌های مصوب ستاد فرماندهی را یک امر بدیهی تلقی و بر مراقبت و هدایت منابع در این راستا تأکید نمودند. همچنین اعلام نمودند که  وزارت متبوع و مجریان پروژه در پیگیری مستمر پروژه های شش گانه جدی می باشند.

    در ادامه گزارش پیشرفت پروژه‌ها توسط مجریان ارائه و موانع و چالش‌های پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.

    از سوی جناب آقای دکتر دژپسند معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جزء دستگاههای پیشرو در تدوین و ارائه به موقع منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی بوده و بر برگزاری جلسات مستمر جهت هماهنگی و نهایی نمودن زیرپروژه‌ها، زمانبندی و منابع تاکید داشته و جهت رفع مشکلات و چالش‌های پیش‌رو، پیشنهاد تهیه گزارشات لازم و ارسال آن به ستاد فرماندهی جهت تصمیم‌گیری و ابلاغ آن  را ارائه نمودند.