سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور دکتر واعظی

    سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت پیگیری اقدامات صورت گرفته شش پروژه اقتصاد مقاومتی وزارت مذکور برگزار شد. سیزدهمین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور دکتر واعظی


    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در این جلسه دکتر واعظی ضمن تأکید بر اهمیت موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: این موضوع باید به صورت جدی مورد پیگیری قرار بگیرد و کمیته‌های دستگاهی اقتصاد مقاومتی نیز باید همچنان به مانند سال گذشته جلسات فعال داشته و آن دسته از فعالیت‌های وزارتخانه که ذیل ۶ پروژه اقتصاد مقاومتی است را مورد بررسی قرار دهند.

    در این جلسه مجریان پروژه‌ها مکلف شدند در جلسات آتی به صورت روشن و شفاف اعلام کنند که درخصوص روند پیشرفت پروژه‌ها، در عمل چه اتفاقی افتاده است.  

    در ادامه به ترتیب مجریان پروژه‌های "ساماندهی منابع کمیاب ملی از قبیل طیف فرکانس و شماره" ، " دو برابر کردن تولید محتوای داخلی با رویکرد کسب‌وکار دیجیتال با مشارکت حداکثری بخش خصوصی" و " دولت الکترونیک و همراه" گزارش اقدامات صورت گرفته فعالیت‌های ذیل پروژه‌های مرتبط را ارائه نمودند و مقرر گردید گزارش مجریان  ۳ پروژه دیگر نیز در  جلسه آتی ارائه و مورد بررسی قرار گیرد.

    شایان ذکر است در این جلسه رئیس امور زیرساخت‌ها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز حضور داشتند.