حکم انتصاب ریاست پژوهشگاه فضایی ایران صادر شد

  طی حکمی از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آقای دکتر حسن حدادپور به سمت رئیس پژوهشگاه فضایی ایران منصوب شد.

  حکم انتصاب ریاست پژوهشگاه فضایی ایران صادر شد


  بنا برگزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر حسن حدادپور که پیش از این، سرپرستی پژوهشگاه فضایی ایران را به-عهده داشت، با حکم مورخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سمت ریاست این پژوهشگاه منصوب شد.

   


  بنا بر این گزارش، در حکم صادره از سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  بر انجام پژوهش‌های موردنیاز برای طراحی، مهندسی، ساخت و تولید قطعات در سامانه‌های فضایی در راستای اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ نوآوری و فناوری‌های صلح‌آمیز فضایی و مشارکت با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فضایی برای انجام پژوهش‌های مورد نیاز تاکید شده است.


  در حکم انتصاب صادره، همچنین بر مشارکت در انجام پژوهش‌های مرتبط با ماهواره‌های ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و استفاده موثر و بهینه از تحقیقات، امکانات و آزمایشگاه‌های موجود در کشور و پرهیز از موازی‌کاری اشاره شده است.


  از دیگر موارد اشاره شده در این حکم، تدوین و اعمال برنامه‌ها و سیاست‌های پژوهشکده‌های وابسته در راستای اهداف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.


  شایان ذکر است بنا بر ماده "۱۰" اساسنامه پژوهشگاه فضایی ایران، رئیس این پژوهشگاه از میان اعضای هیات علمی رسمی به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تایید وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب می‌شود.


  دکتر حسن حدادپور رئیس پژوهشگاه فضایی ایران دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی مکانیک و  عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف در مرتبه استادی است.