مهندس جهانگرد: بهره وری سازمان با بکارگیری ICT افزایش می یابد

  رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر این که، ماهیت محصولات تولیدی ما در کل توسعه کشور اثر بخش است افزود: مطالعات نشان می دهد بهره وری در تمام عوامل ابراز، نیروی انسانی، سازمان از بکارگیری ICT خلق می شود و در سطح استانها باید کمک کنید به این تجمیع دست یافت. مهندس جهانگرد: بهره وری سازمان با بکارگیری ICT افزایش می یابد


  مهندس جهانگرد در پنل تخصصی دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات که در ادامه همایش ICT و اقتصاد مقاومتی، برگزار شد، فعالیت ها ی سازمان را در دو حوزه عنوان کرد و افزود: در سطح حاکمیت اقدامات و پروژه هایی انجام می دهیم که به عنوان کالا در اختیار دیگر حوزه ها قرار گیرد.


  وی اظهار داشت: نظام GNAF خدمت مهم و پایه ای در کشور است و آن را در سراسر کشور مبتنی بر GIS می کنیم.


  وی افزود: اگر بتوانیم این نظام را به وجود آورده و آدرسها دیجیتالی شوند، تمام نظام های اقتصادی و اجرایی می توانند داده ها را روی آن گذاشته و موجب توانمندی خود در مدیریت منابع و ارایه خدمت به مردم شوند.


  وی افزود: بسته خدمات دولت در روستاها و در شهرهای توسعه یافته تدوین و در سال جدید ارایه خواهد شد.


  جهانگرد تصریح کرد: امسال در نظر داریم از امکانات بخش فضایی در توسعه دسترسی ها بهره برده و از تلفیق آنها گام های بزرگی برای توسعه کشور برداریم.


  وی ابراز امیدواری کرد در حوزه سرویس و خدمات بحث توسعه فرصت های اشتغال به ویژه در استانها بیشتر پیگیری شود.


  جهانگرد در ادامه با اشاره به بحث شهرهای هوشمند در کشور خاطر نشان کرد: تعاریف و انتظارات متفاوتی ابراز شده و در این خصوص با شورایعالی شهرسازی یک کار مشترک داریم و به زودی، مجموعه ای از ضوابط و قواعد را به عنوان استاندارد حداقلی تهیه می کنیم تا در سطح کشور از الگو و دستور کار فنی مشترک در تعریف پروژه ها و تقسیم کار استفاده شود.


  وی همچنین در زمینه مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا گفت: باید این مرکز به صورت منطقه ای و استانی شود تا به ظرفیت سازی اشتغال جوانان کمک کند.


  وی با بیان این که هرم شغلی کشور از منظر عرضه در حال تغییر است، خاطر نشان کرد: با توجه به وجود نیروی انسانی جوان، باید فرصت های شغلی متناسب با آن را فراهم کرد.


  وی راهکار ایجاد شغل در هر کشور را در توجه به بنگاه های متوسط دانست و ادامه داد: بنگاه های بزرگ ثروت آفرین هستند و حتی در کشوری مثل ژاپن ۹۵ درصد اشتغال توسط شرکت های متوسط صورت می گیرد و سهم ۵ درصد، شرکت های بزرگ تامین می کنند.