دکتر واعظی: ارائه سرویس مناسب توسط شبکه های اجتماعی داخلی مهمترین عامل اعتمادسازی برای کاربران است

  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه سرویس مناسب توسط شبکه های اجتماعی داخلی را مهمترین عامل اعتمادسازی برای کاربران دانست. دکتر واعظی: ارائه سرویس مناسب توسط شبکه های اجتماعی داخلی مهمترین عامل اعتمادسازی برای کاربران است


  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، دکتر واعظی، درآستانه سالروز تاسیس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، درهمایش نشست تخصصی شبکه‌های اجتماعی و OTT ، با اشاره به اینکه امروزه استفاده از شبکه های  اجتماعی یک نیاز است افزود:  لازم است، از این پدیده به درستی استفاده شود.

  وی با تاکید بر حمایت از شبکه های اجتماعی  بومی و قرارگرفتن سرورها در داخل کشور،ادامه داد:‌مطمئنا دیتا در کشور سرمایه محسوب می شود و  باید در داخل کشور ازآن استفاده شود.

  واعظی توجه به اقتصاد شبکه های اجتماعی داخلی را ضروری خواند وگفت:‌ لازم است حمایت دولت از هر طرح ملی با مشخص شدن زمان انجام کار، همراه باشد.

  وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اگر تبادل  اطلاعات مردم درداخل کشور صورت گیرد، به نفع مردم، دولت و امنیت کشوراست؛ افزود: ‌پیگیری  مسایل شبکه های اجتماعی داخلی  در موضوعات حقوقی ، قضایی و رفع تبعیض در پایداری وبقاء آنها موثراست.

  وی ادامه داد: اعتقاد من آن است که باید با شبکه های  اجتماعی داخلی، راحت تر برخورد کرد و نسبت به شبکه های اجتماعی خارجی، نگاه سختگیرانه تری داشت.

  واعظی اظهارکرد : موقعی می توانیم در مقابل شبکه های اجتماعی خارجی قرار گیریم که شبکه های داخلی جایگزین را، با ارائه خدمات با کیفیت ارائه دهیم.

  وزیر ارتباطات بابیان اینکه تعداد کاربران در دنیا سرمایه است، ادامه داد: ‌بهترین راه تشویق و اعتمادسازی مردم به شبکه های  اجتماعی داخلی، ارائه سرویس خوب است.

  وی با اشاره به اینکه دراین نشست تعاملی ، صورت مسئله ها مطرح شده است افزود:‌ این  جلسه شروع مناسبی برای همفکری و تبادل دیدگاههای گردانندگان شبکه های اجتماعی داخلی و علاقه مندان بودو لازم است این جلسات، ادامه یابد.

  واعظی در پایان تصریح کرد: ‌اطمینان بخشی  در زمینه مالی ، فنی ، پهنای باند ، حقوقی و...برای حمایت از شبکه های  اجتماعی داخلی  ضروری است و دراین زمینه ها حمایت از  شبکه های اجتماعی  داخلی  دردستورکار قراردارد.