معاون وزیر ارتباطات:

  اتصال ایران به بازار فضایی جهان فرصت مهمی در پساتحریم است
  دکتر دوایی، معاون فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات، فناوری اطلاعات نیز در این مراسم با تاکید بر این که فضای پساتحریم دارای نقاط تهدید و فرصت است، گفت: در فضای پساتحریم امیدواریم شرکتهای ایرانی بتوانند به بازارهای بین‌المللی دست یابند. اتصال ایران به بازار فضایی جهان فرصت مهمی در پساتحریم است


  وی با اشاره به فضای ایجاد شده در پسا تحریم اظهار کرد: این موضوع مانند هر موضوع دیگری دارای نقاط تهدید و فرصت است.

  وی با اشاره به تهدیدهای پساتحریم خاطرنشان کرد: در حال حاضر تحقیقات آماده‌ای به ویژه در حوزه فضایی وجود دارد که با وارد شدن این تحقیقات به کشور سا‌ختارهای علمی موجود در کشور زیر سوال می‌رود و این تهدید جدی برای کشور محسوب می‌شود.

  دکتر دوایی با اشاره به فرصتهای ایجاد شده در دوران پسا تحریم یادآور شد: در دوران پسا تحریم زمینه تعامل سازنده ایران با جهان ایجاد می‌شود که این امر می‌تواند زمینه همکاری شرکتها با سایر کشورها را فراهم کند.

  معاون فناوری وزیر ارتباطات با تاکید بر این که در دوران پسا تحریم بستر مناسبی برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی برای شرکتهای تولید کننده داخلی فراهم می‌شود، ابراز امیدواری کرد که شرکتهای ایرانی بتوانند به بازارهای بین‌المللی دست یابند.

  وی با اشاره به دستاوردهای محققان کشور در حوزه‌های مخابراتی و فضایی افزود: در حال حاضر دانش‌ها و فناوری‌های بسیاری از سوی محققان پژوهشگاه فضایی و مرکز تحقیقات مخابرات ایجاد می‌شود که با تعامل سازنده‌ای این محصولات را به بازارهای جهانی ارائه دهیم.