فناوری فضایی موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان است

  سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران گفت: بر اساس برنامه ششم توسعه این پژوهشگاه اقدام به طراحی و ساخت ماهواره مخابراتی در مدارس GSO و ساخت و پرتاب دو ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی خواهد کرد. فناوری فضایی موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان است


  دکتر حسن حداد‌پور در سومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران استفاده از فضا به منظور خدمات‌رسانی به جامعه را یکی از مشخصه‌های توسعه یافتگی کشورها دانست و افزود: نتایج کاربردی حوزه فضا در ابعاد مختلف مخابراتی،‌ ارتباطی، پایش زمین، هواشناسی، نقشه‌برداری و موقعیت‌یابی مورد نیاز جوامع است؛ از این رو جامعه بین‌المللی فضایی به سرعت در حال رشد بوده و کشورهای جدیدی در فواصل زمانی کوتاه در حال پیوستن به آن هستند.

  دکتر حداد‌پور با اشاره به اثرات فناوری‌های فضایی در فعالیتهای صنعتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ادامه داد: نگاهی به آمار درآمدهای حاصل از فعالیتهای فضایی نشان دهنده اهمیت این صنایع است. به گونه‌ای که درآمد جهانی از صنایع ماهواره‌ای تنها در سال ۲۰۱۴ برابر ۲۰۳ میلیارد دلار بوده که حدود ۱۲۳ میلیارد دلار آن از فروش خدمات ماهواره‌ای، ۵۸ میلیارد دلار آن از تجهیزات زمینی، ۱۶ میلیارد دلار آن از ساخت ماهواره و ۶ میلیارد دلار آن از محل ارائه خدمات پرتاب ماهواره بوده است.

  وی با بیان این که صنعت جهانی ماهواره در سال ۲۰۱۴ حدود ۴ درصد رشد داشته است، ادامه داد: این مقدار ۱.۴ درصد بیشتر از رشد اقتصاد جهانی بوده است. ضمن آن که در سال ۲۰۱۵ تعداد ۸۶ پرتاب فضایی توسط کشورهای مختلف انجام شده است.

  سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران یادآور شد: اعداد و ارقام اعلام شده نشان می‌دهد که توانمندی فضایی یک دارایی لوکس نیست و امکان چشم‌پوشی از آن وجود ندارد؛ از این رو دارا بودن فناوری فضایی موتور محرکه اقتصاد دانش‌بنیان و تقویت کننده اقتدار ملی است و آفریننده رفاه برای جامعه خواهد بود.

  دکتر حداد‌پور با تاکید بر این که بخش ICT به ویژه بخش فضایی کشور به عنوان بخش‌های مهم و اساسی، سهم عمده و مسؤولیت بزرگی بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: از این رو باید با بهره‌گیری از تمامی امکانات، توانمندی‌ها و فرصت‌ها به گونه‌ای عمل کنند که با رشد بیش از میانگین ۸ درصد سالانه کاستی‌های احتمالی در سایر بخش‌ها را نیز جبران کنند.

  به گفته وی هدف‌گذاری انجام شده بر توسعه‌ کشور متعلق به تمام بخش‌ها بوده و تمامی مسؤولین و متخصصان کشور باید در یک بسیج همگانی تمامی تلاش و توانمندی خود را به کار بندند تا رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد سالانه را در برنامه ششم توسعه محقق شود.

  وی اصل درون‌زا و برو‌نگرا بودن را یکی از اصول مبنایی سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌ ششم توسعه ذکر کرد و ادامه داد: با توجه به این امر باید مسؤولان بخش فضایی نیز توجه اصلی خود را معطوف به توسعه و بومی سازی فناوری فضایی کرده و در این راستا باید از فرصت‌های بین‌المللی فراهم شده در شرایط پسا تحریم حداکثر استفاده شود.

  سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به نقش این پژوهشگاه در توسعه فناوری‌های فضایی خاطرنشان کرد: در این راستا با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته موفقیت‌های ارزنده‌ای در این حوزه کسب شده است که از آن جمله می‌توان به طراحی و ساخت ماهواره SRI، تکمیل و راه‌اندازی فاز اول آزمایشگاه سیستمی فضایی، طراحی، ساخت و پرتاب کاوشگر پیشگام و پژوهش، طراحی و ساخت ماکاپ سفینه سرنشین‌دار، طراحی و ساخت مدیر مهندسی ماهواره‌ مخابراتی ناهید ۱ را اشاره کرد.

  دکتر حداد‌پور با اشاره به برنامه‌های آتی این پژوهشگاه یادآور شد: این پژوهشگاه بنا دارد تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای بین‌المللی در چارچوب برنامه ششم توسعه و در راستای توسعه پرشتاب و پایدار ایران برخی از اهداف کلیدی را محقق کند.

  وی طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره مخابراتی در مدار GSO و طراحی، ساخت و پرتاب دو ماهواره مخابراتی سنجشی عملیاتی را از جمله این اقدامات نام برد و گفت: علاوه بر آن در زمینه اجرای فاز دوم آزمایشگاه سیستمی فضا اقدام خواهد شد.

  وی همچنین از توسعه و به کارگیری فناوری استفاده از سکوهای استرایوسفری، طراحی و توسعه پایگاه فضایی بین‌المللی چابهار و توسعه و بومی سازی حداقل ۲۰ فناوری کلیدی سامانه‌های فضایی خبر داد.

  سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران اضافه کرد:‌همچنین این پژوهشگاه انجام پروژ‌ه‌های فناورانه مورد درخواست سایر بخش‌ها مانند بومی‌سازی سامانه‌های رادار هواشناسی و زیرساخت‌های مرتبط با مرزبانی الکترونیکی را در دستور کار خود دارد.