سند همکاری ایران و آذربایجان در چارچوب توافق فروش برق، توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان امضاشد

    سند همکاری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در چارچوب توافق فروش برق، درحضور رییس جمهور دوکشور، توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان، امضاء شد سند همکاری ایران و آذربایجان در چارچوب توافق فروش برق، توسط روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان امضاشد


    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،‌در پی سفر الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران ،‌ سند همکاری در زمینه  چارچوب توافق فروش برق، توسط دکتر واعظی و شاهین مصطفی یف روسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان، امضاء شد.

    شایان ذکراست امروز ، ۱۱سند همکاری در حضور روسای جمهور ایران و آذربایجان برای گسترش و تعمیق روابط تهران و باکو به امضاء رسید.
    الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان صبح سه شنبه در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی و اقتصادی وارد تهران شد و در  فرودگاه مهرآباد مورد استقبال دکتر محمود واعظی قرارگرفت.

    سپس الهام علی اف رییس جمهور آذربایجان،‌ در مجموعه تاریخی – فرهنگی سعدآباد،‌ مورد استقبال رسمی رییس جمهور ایران قرارگرفت.