دومین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌شود

  دومین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران در روزهای سوم تا چهارم اسفند سال‌جاری برگزار می‌شود. دومین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌شود


  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دومین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ چهارم تا پنجم اسفند سال‌جاری در محل این پژوهشگاه برگزار می‌شود.


  بنا بر این گزارش، در این نشست نتایج فعالیت‌ها و پروژه‌های پژوهشگاه فضایی ایران در زمینه طراحی و ساخت ماهواره، طراحی و توسعه سامانه‌های حمل و نقل فضایی و ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند مرکز آزمون و یکپارچه‌سازی ارائه خواهد شد.


  در روز اول این نشست در چهارم اسفند سال‌جاری، گزارش دست‌آوردهای پروژه‌ها و برنامه‌های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی و مرکز طراحی و توسعه سامانه‌های فضایی پژوهشگاه فضایی ایران ارائه خواهد شد.


  روز دوم این نشست در پنجم اسفند، بخش اول، با ارائه گزارش پژوهشکده‌ سامانه‌های ماهواره آغاز خواهد شد و بعد ازآن، در بخش دوم، با طرح مقالات پژوهشکده‌های مواد و انرژی، ،مکانیک و رانشگرهای فضایی پژوهشگرهای فضایی در خصوص پروژه‌های خود ادامه خواهد یافت.

   

  دومین نشست تخصصی دستاوردهای علمی و فنی پژوهشگاه فضایی ایران برگزار می‌شود