اساسنامه پژوهشگاه فضایی ایران ابلاغ شد

  اساسنامه اصلاحی پژوهشگاه فضایی ایران که به تصویب شورای گسترش آموزش عالی رسیده است، در ۲۹ دی سال‌جاری از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

  اساسنامه پژوهشگاه فضایی ایران ابلاغ شد

   

  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، ماده یک این اساسنامه، از جمله اهداف پژوهشگاه را، توسعه و گسترش پژوهش و دستیابی به علوم و فنون مورد نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت فضایی در راستای تحقق چشم‌انداز بخش فضایی کشور برشمرده است.

   

  افزون بر این، زمینه‌سازی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب به منظور ارتقای فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و توسعه فناوری‌های مرتبط با فضا در کشور و به‌کارگیری دستاوردهای پژوهشی و فناوری فضایی در راستای تقویت بنیه صنعت هوافضا از طریق تجاری‌سازی یا انتقال و جذب فناوری از دیگر اهداف پژوهشگاه فضایی ایران در اساسنامه قید شده است.

   

  بنابر این اساسنامه، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس هیئت امنای پژوهشگاه فضایی ایران است.


  اساسنامه اصلاحی پژوهشگاه فضایی ایران در ۳۲ ماده و ۱۳ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۴,۸,۲۴ شورای گسترش آموزش عالی به تصویب رسیده است.