دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان آغازشد

    به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دهمین  اجلاس  کمیسیون  مشترک همکاری های اقتصادی  جمهوری اسلامی ایران  و جمهوری  آذربایجان با حضور دکتر واعظی رییس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان و شاهین مصطفی اف  وزیراقتصاد و  صنعت جمهوری  آذربایجان آغازشد. دهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان آغازشد


    درجریان برگزاری این اجلاس ، کمیته های مختلفی  در زمینه های مالی، اقتصادی،  تجاری و صنعتی، انرژی، حمل و نقل ،ارتباطات و...تشکیل   جلسه می دهند.


    دهمین  اجلاس  کمیسیون  مشترک همکاری های اقتصادی  جمهوری اسلامی ایران  و جمهوری  آذربایجان که از سی ام آذرآغاز و تا یکم  دی ماه، ادامه دارد ، هم اکنون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ، درحال برگزاری است.