مذاکره برای پیاده‌سازی استانداردها

    جمعی از مدیران و کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران از شرکت ساپکو در آذر سال جاری بازدید و درباره پیاده‌سازی استانداردها مذاکره نمودند. مذاکره برای  پیاده‌سازی استانداردها


    به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران هدف از این بازدید، آشنایی با فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت ساپکو در خصوص پیاده سازی استانداردهای مرتبط بوده است.


    بنابر این گزارش، در این بازدید که با هماهنگی معاونت تضمین کیفیت و ایمنی پژوهشگاه فضایی ایران صورت گرفت، بازدید کنندگان با تجربیات شرکت ساپکو در زمینه پیاده سازی استانداردهای مرتبط با تعالی سازمانی در حوزه‌های شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان، مدیریت اطلاعات و دانش، فرایند آموزش کارکنان و بحث‌های مربوط به کنترل و پیکره‌بندی مستندات فنی آشنا شدند.


    بازدید کنندگان همچنین در جریان چگونگی توسعه سیستم‌ها و همچنین سوابق مربوط به پیاده‌سازی استانداردها در شرکت ساپکو قرار گرفتند و در موضوعات مشترک به بحث و تبادل نظر پرداختند.