با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر حسن حدادپور سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران شد

  با حکم دکتر واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر حسن حدادپور به سمت "سرپرست پ‍‍‍‍ژ‍وهشگاه فضایی ایران "منصوب شد. با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر حسن حدادپور سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران شد


  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  وزارت ارتباطات در متن این حکم آمده است:

  جناب آقای دکتر حسن حدادپور

  با عنایت به بند "۴" مصوبه شماره ۱۴۶۱۹/۹۳/۲۰۶ مورخ ۸/۱۱/۹۳ شورای عالی اداری و نظر به تجارب و سوابق ارزشمندتان در امور مدیریتی، جناب عالی را به موجب این حکم به عنوان " سرپرست پ‍‍‍‍ژ‍وهشگاه فضایی ایران " منصوب می نمایم.

  اهم انتظارات عبارتند از:

  -         انجام پژوهش های مورد نیاز برای طراحی، مهندسی، ساخت و تولید قطعات و سامانه های فضایی در راستای اهداف راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهدف خودکفایی.

  -         نوآوری در فناوری های صلح آمیز فضایی.

  -         مشارکت با دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان در حوزه فضایی برای انجام پژوهش های مورد نیاز.

  -         مشارکت در انجام پژوهش های مرتبط با ماهواره های ملی، منطقه ای و بین المللی حسب مورد.

  -         استفاده موثر و بهینه از تحقیقات، امکانات و آزمایشگاه های موجود در کشور و پرهیز از موازی کاری.

  -         هماهنگی با سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات( مرکز تحقیقات مخابرات ایران) در انجام وظایف محوله.

  -         تدوین و اعمال برنامه ها و سیاست ها در پژوهشکده های وابسته درراستای اهداف و برنامه های وزارت.

  -         چابک سازی پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان کانون انجام پژوهش های فضایی کشور.

  امید است با استفاده از همکاری و ظرفیت های بخش های مختلف زمینه ساز رشد، شکوفایی و بالندگی کشور در راستای قوانین، مقررات و سیاست های ابلاغی در جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، موفق و موید باشید.

  شایان ذکر است دکتر حسن حدادپور استاد و محقق نمونه دانشگاه صنعتی شریف در حوزه هوا فضا و عضو برجسته انجمن علمی سازمان هوا فضا میباشد. وی دارای دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی از دانشگاه تهران است.