دکتر محسنیان راد: باید در صدد تشکیل روابط عمومی های کارا باشیم

  دکتر محسنیان راد در همایش یک روزه کارشناسان روابط عمومی حوزه وزارت ارتباطات، گفت: تحولات فناوری ارتباطی طی دو دهه آینده باعث شکسته شدن انحصار رسانه ای می شود و در اینجاست که باید در صدد تشکیل روابط عمومی های کارا باشیم. دکتر محسنیان راد: باید در صدد تشکیل روابط عمومی های کارا باشیم


  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محسنیان راد استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به شکل گیری اولین روابط عمومی در سال ۱۹۰۶ در آمریکا گفت: روابط عمومی ها در دنیا دو مرحله را پشت سرگذاشته و اکنون در مرحله سوم، تجزیه و تحلیل و بازتاب پیام ها به مدیران ارشد و بالادستی قرار دارند.


  وی ورود روابط عمومی به کشورهای در حال توسعه را از سال ۱۹۵۰ دانست و افزود: روابط عمومی در این کشورها تقلیدی از کشورهای توسعه یافته بوده است و در بسیاری از این کشور ها از جمله کشور ما به دلیل ساختار اقتدارگرای نظام پهلوی هیچ یک از مراحل رشد خود را طی نکرد.


  وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ماهیت مدیریت بومی است که خصلت های چندگانه ای از جمله خودجوشی، غیر تحکم آمیزبودن، مشارکت داوطلبانه و تحریک عاطفی را در ذات خود دارد.


  وی با اشاره به موفقیت این شیوه مدیریت در دوره های کوتاه مدت مانند جنگ تحمیلی تاکید کرد: در زمانی که مدیریت پیچیده تر و بلند مدت می شود، این شیوه با نیازمندی های جدیدی روبرو خواهد شد که می توان به درجات متفاوت از تخصص، کارایی، انطباق با شرایط و تعهد قانونی رسید.


  استاد دانشگاه امام صادق(ع) اظهار داشت: در شرایطی که این سه عنصر در کنار هم قرار نگیرند، سرگردانی در انتخاب مخاطب اصلی روابط عمومی ها به وجود می‌آید.


  دکتر محسنیان راد ادامه این وضعیت را به تشکیل روابط عمومی بازخورد گریز منتج دانست و افزود: در این زمان است که  بروکراسی آشفته، کارکنان و مخاطبان ناراضی در جامعه به وجود می آیند.


  وی با اشاره به آیه ۱۴۸ سوره نساء و آیه ۱۰ سوره رعد گفت: وظیفه اصلی روابط عمومی در ایران کشف علل ناکارایی های جامعه به مدیران ارشد و مقامات بالاتر سازمان است تا در دهکده جهانی زودتر از رسانه ها به رفع آنها بکوشد.