دکتر فرنقی زاد: حرفه ای گری در روابط عمومی بر مبنای اخلاق معنا می یابد

  دکتر فرنقی زاد رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات در همایش سراسری روابط عمومی های وزارت ارتباطات و مجموعه های وابسته، بر حرفه ای گری بر مبنای اخلاق و امانتداری تاکید کرد. دکتر فرنقی زاد: حرفه ای گری در روابط عمومی بر مبنای اخلاق معنا می یابد


  به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات دکتر فرنقی زاد، رئیس مرکز روابط عمومی وزارت، بر اصل پیغامبری روابط عمومی تاکید کرد و ادامه داد با توجه به اینکه روابط عمومی پیغام مردم را به گوش مسئولین می رساند و از طرفی دیگر عملکرد سازمان را در اختیار افکار عمومی قرار می دهد؛ لازم است صداقت و امانتداری را مورد توجه قراردهد.


  وی وجود منبع موثق در تولید خبررا ضروری  برشمرد و ادامه داد در تولید خبر، اصل عینیت بسیار حائز اهمیت است و پیام رسان باید پیام را بدون کم و کاست و بر اساس واقعیت گزارش دهد .


  فرنقی زاد با بیان اینکه روابط عمومی باید در جریان سیاست های کلی سازمان قرار گیرد افزود: اعتماد به روابط عمومی از سوی سازمان ضروری است .


  رئیس مرکز روابط عمومی بر موضوع پاسخگویی در روابط عمومی تاکید کرد و ادامه داد: ابزار و ساختار پاسخگویی در روابط عمومی اخلاق است .


  وی به چهار نوع ارتباط انسان با خود ، با مردم ، با خدا و با سایر اشیاء و موجودات  اشاره کرد و گفت: اگر روابط عمومی با خالق به درستی انجام پذیرد؛ بحث اخلاق در ارتباطات تکامل می یابد .


  فرنقی زاد روابط عمومی تحلیل گر در وزارت ارتباطات را  بسیارمهم برشمردو افزود: این نوع روابط عمومی وقایع را پیش بینی می کند و آمادگی لازم را برای بحران کسب کرده و در صورت بروز آن ،بحران را مدیریت می کند.


  وی برگ برنده دولت تدبیر و امید تا به امروز، را رعایت اخلاق عنوان کرد و گفت: جامعه بدون اخلاق بیمار است و تک تک ما نسبت به ایجاد ارتباطات اخلاق گرایانه مسئول هستیم.


  همایش سراسری روابط عمومی های وزارت ارتباطات  ومجموعه های وابسته،  با شعار" روابط عمومی، حرفه ای گری و اخلاق مداری" هم اکنون  درحال برگزاری است.


  دراین همایش که با حضوروسخنرانی دکتر واعظی برگزارمی شود،اساتیدی چون دکتر ضیایی پرور،دکتر محسنیان راد، دکتر افخمی ومعزی دبیرشورای اطلاع رسانی دولت، سخنرانی خواهند کرد و درپایان کارگروه ها و میزگردهایی با حضور همکاران  روابط عمومی های وزارت ارتباطات و مجموعه وابسته برگزارمی شود.