انتصابات جدید در سازمان فضایی ایران

    معاون وزیر و رییس سازمان فضایی ایران با صدور احکامی جداگانه تعدادی از سرپرستان و مشاوران جدید این سازمان را منصوب کرد. انتصابات جدید در سازمان فضایی ایران

     


    به گزارش روز چهارشنبه گروه اقتصادی ایرنا از سازمان فضایی ایران، محسن بهرامی در احکامی آقایان محمد ابراهیم صدر، جعفر روشنیان، مهران میرشمس، ابوالقاسم نقاش و مظفر خسروی الحسینی را به ترتیب به سمت های سرپرست معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی، سرپرست معاونت فناوری فضایی، مشاور رییس سازمان در امور ماهواره، سرپرست دفتر روابط و همکاری های بین المللی و مشاور رییس سازمان در امور اجرایی منصوب کرد.

    براساس این گزارش، رییس سازمان فضایی ایران از مدیران قبلی سازمان در مسوولیت های فوق با اهداء لوح سپاس، تقدیر و تشکر بعمل آورد.

    معاون وزیر و رییس سازمان فضایی ایران پیش از این با صدور حکمی علی اکبر گلرو را به سمت قائم مقام و معاون توسعه و برنامه ریزی راهبردی سازمان فضایی ایران منصوب کرد.