وزیر ارتباطات از شرکت ارتباطات زیرساخت برای دریافت گواهینامه های استقرار نظام مدیریت کیفیت و استاندارد، ایمنی و بهداشت حرفه ای تقدیر کرد

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دریافت گواهینامه های استقرار نظام مدیریت کیفیت و استاندارد، ایمنی و بهداشت حرفه ای از مهندس خسروی معاون وزیر،رییس هیات مدیره و مدیرعامل و کارکنان این شرکت تقدیر و تشکر کرد. وزیر ارتباطات از شرکت ارتباطات زیرساخت برای دریافت گواهینامه های استقرار نظام مدیریت کیفیت و استاندارد، ایمنی و بهداشت حرفه ای تقدیر کرد

     


    به گزارش  مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، این شرکت موفق به استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد بین المللی ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ودریافت  گواهینامه های بین المللی مربوطه برای  تمامی فعالیت های شرکت در دامنه کاربرد طراحی ، برنامه ریزی و توسعه ، فناوری ارتباطات ، مدیریت شبکه ، مدیریت واحدهای استانی ، نظارت ، بهره برداری ، امور مالی ، تحقیق و گسترش ، پشتیبانی ،  نوسازی و تحول زیرساخت های مخابراتی (شبکه های سوئیچینگ ، انتقال ، ماهواره و دیتا) شد.

    علاوه بر این  شرکت ارتباطات زیرساخت   موفق  به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای براساس استاندارد بین المللی OHSAS ۱۸۰۰۱:۲۰۰۷ برای  تمامی  فعالیتهای شرکت و دریافت  گواهینامه بین المللی مربوطه و ثبت آن ها در سازمان ملی استاندارد ایران  و حرکت در مسیر موفقیت پایدار و استقرار و اخذ گواهینامه سطح بلوغ بر مبنای استاندارد ISO ۹۰۰۴:۲۰۰۹/۲۰۱۰ با استفاده از منطق RADAR به عنوان راهنما شد

    این گواهی نامه های بین المللی در راستای تعالی سازمانی و تداوم استقرار نظام مدیریت کیفیت در مسیر موفقیت پایدار و   اجرای ماده (۳۳) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شرکت پیاده سازی شده است.