ژاپن کاوشگر به سطح ماه می فرستد

  منابعی در سازمان فضایی ژاپن  از تصمیم این سازمان برای ارسال یک خودروی کاوشگر به سطح کره ماه در سال ۲۰۱۸ میلادی خبر دادند. ژاپن کاوشگر به سطح ماه می فرستد


  به گزارش خبرگزاری کیودو، منابع نزدیک به سازمان فضایی ژاپن گفت: این کاوشگر با استفاده از روبات هایی که از زمین کنترل می شوند، به جست و جو برای یافتن موادی در سطح کره ماه خواهد پرداخت که ممکن است کاربردهایی برای بشر داشته باشد.

  این منابع، کاوشگر بی سرنشین ژاپن را گام نخست این کشور برای اعزام انسان به کره ماه می داند.

  سازمان فضایی ژاپن در سال ۲۰۰۷ میلادی نیز یک مدارگرد پژوهشی را به مدار کره ماه فرستاده بود.

  در فناوری که ژاپن برای نشستن بر کرات دوردست ابداع کرده است، انسان یا کاوشگرهای روباتی می توانند با دقت چند صد متر در نقطه مورد نظر فرود آیند، در حالیکه فناوری های کنونی، امکان نشستن با خطای چندین کیلومتر را می دهند.

  پیش از این، آمریکا، شوروی و چین، سفینه هایی را روی کره ماه نشاندند و هندی ها نیز طرح مشابهی را در دست بررسی دارند.