با حضور قائم مقام سازمان فضایی ایران

  پژوهشگران برتر پژوهشگاه فضایی ایران معرفی شدند

  در دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران با حضور قائم مقام سازمان فضایی ایران از هفت پژوهشگر برتر، هفت پروژه برتر و هفت مستند ساز علمی برتر مجموعه پژوهشگاه فضایی ایران تقدیر شد.

  با حضور قائم مقام سازمان فضایی ایران


  از جمله پروژه‌های برتر دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر پژوهشگاه فضایی ایران پروژه کاوشگر پژوهش، پروژه نرم‌افزار شبیه‌ساز ماهواره مخابراتی زمین‌آهنگ، پروژه ساختارهای ساندویچی لانه زنبوری،  پروژه طراحی و ساخت سیستم تنظیم دمای لباس فضانورد و پروژه تدوین راهبرد ژئو بود.

   


  نرم‌افزار شبیه‌ساز ماهواره مخابراتی زمین‌آهنگ نیز جدیدترین دستاورد پژوهشی پژوهشگاه فضایی ایران است که هم‌زمان با هفته پژوهش و فناوری سال جاری، در پانزدهمین نمایشگاه دست‌آوردهای پژوهشی و فناوری کشور در غرفه پژوهشگاه فضایی ایران رونمایی شد.


  کاوشگر پژوهش دومین کاوشگر حامل موجود زنده  است که در آذر ماه سال ۱۳۹۲ همزمان با هفته پژوهش با موفقیت پرتاب و بازیابی شد.


  دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران باحضور دکتر فاضلی قائم مقام سازمان فضایی، دکتر حسن کریمی رئیس پژوهشگاه فضایی ایران، روسای پژوهشکده‌های زیر مجموعه پژوهشگاه و جمعی از مدیران، مسئولان و پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران در روز ۲۵ آذرماه  همزمان با روز پژوهش برگزار شد.


  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران در این جشنواره دکتر حمید فاضلی، قائم مقام سازمان فضایی ایران ضمن تبریک هفته پژوهش به پژوهشگران حوزه فضایی بیان کرد این توفیقی است که در کنار سازمان فضایی، پژوهشگاه فضایی ایران ایجاد شده و افتخاراتی را آفریده است که مورد توجه و تاکید حوزه علمی و مسئولین تراز اول کشور قرار گرفته است.

   

  قائم مقام سازمان فضایی ایران با اشاره به آمارهای مرتبط به فعالیت‌های سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران افزود تا کنون ما پنج پرتاب زیر مداری داشته‌ایم که سه پرتاب آن موفق و هفت پرتاب مداری که دو پرتاب آن موفق بوده است.

   

  با حضور قائم مقام سازمان فضایی ایران


  وی بیان کرد این مجموعه در ۱۲ اقدام، پنج موفقیت را به همراه داشته و این نشان دهنده این است که ما به توسعه فضایی وارد شده‌ایم.


  فاضلی افزود استقرار پژوهشگاه فضایی ایران به عنوان بزرگ‌ترین پژوهشگاه سامانه‌محور کشور کار بسیار بزرگی است که به راحتی به دست نیامده اما دستاوردهای خوبی را عرضه داشته است.


  فاضلی با اشاره به تلاش‌های پژوهشگران سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران اذعان داشت که ایران جزء پنج قدرت نوظهور فضایی است که این امر حاصل تلاش‌های پژوهشگران این مجموعه است.


  وی در ادامه ضمن اشاره به افتخار آفرینی مجموعه پژوهشگاه فضایی ایران در سال گذشته و پرتاب موفق کاوشگر پژوهش گفت: کارنامه درخشان سازمان فضایی ایران دارای صفحات زرینی است که مقام معظم رهبری به کرات به دست‌آوردهای آن توجه نموده و آن را مورد تقدیر قرار داده‌اند.


  دکتر حسن کریمی رئیس پژوهشگاه فضایی دیگر سخنران این جشنواره با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره


  به بحث تاثیر فناوری فضایی در حوزه اقتصاد پرداخت و گفت ما در عصری هستیم که در آن اطلاعات  قـدرت محسوب مـی‌شـود و تجهیـزات فضـا پایـه، فراهم‌آورنده اطلاعات هستند؛ ازایـن رو توسـعه اقتصـادی و حفـظ و افـزایش قدرت اقتصادی مستلزم توجه به فضا و سرمایه‌گذاری در آن است.


  به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران دکترحسین بلندی، عضو شورای عالی فضایی نیز به عنوان آخرین سخنران این مراسم ضمن تبریک هفته پژوهش پس از پرداختن به سهم ماهواره‌ها سنجشی در منفعت اقتصادی گفت: جهت گیری دنیا به سمت استفاده از فضا به این دلیل است که این فناوری دارای توجیه اقتصادی است. وی در ادامه بیان کرد که فناوری فضایی خصوصا در ماهواره‌های سنجشی سود سرشار، حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد، را به همراه خواهد داشت.

   

  حسین بلندی به سخن مقام معظم رهبری در مورد تکمیل زنجیره تولید دانش تا تجاری سازی آن اشاره نمود و گفت در راستای این سخن اولین نکته‌ای که باید بدان توجه داشت نقشه جامع کشور است که در بندهای مختلف آن به فناوری فضایی پرداخته شده است که نشان‌دهنده جایگاه فضا در این سند است.


  عضو شورای عالی فضایی در جمع بندی نقشه جامع علمی کشور بیان داشت که بحث فناوری فضایی باعث اقتدار ملی و موثر در امنیت ملی است. همچنین وی بیان داشت که رشد این فناوری باعث افزایش روحیه خود باوری متخصصین  و رشد صنایع داخلی از طریق سرریز دانش آن به صنایع خواهد شد.


  قابل ذکر است دومین جشنواره تجلیل از پژوهشگران پژوهشگاه فضایی ایران با هدف معرفی و تقدیر از پژوهشگران برتر و ارزیابی کمی و کیفی تولیدات علمی این مجموعه برگزار شد.


  در این جشنواره ۱۷۵ سند علمی مجموعه پژوهشگاه فضایی ایران  شامل کتاب، مقاله منتشر شده در نشریات معتبر و اختراع به ثبت رسیده، در بازه زمانی مهر ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۳ ، مورد ارزیابی قرار گرفت و پژوهشگران برتر، پروژه‌های برتر و مستندسازان برتر پژوهشگاه فضایی ایران معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.

   

  با حضور قائم مقام سازمان فضایی ایران

  با حضور قائم مقام سازمان فضایی ایران