پژوهشکده ها

  پژوهشکده مکانیک


  ۱ اهداف | وظایف


  این واحد پژوهشی در سال ۱۳۶۵ با هدف تأمین بخشی از نیازهای فنی و مهندسی صنایع کشور و ارائه خدمات به این بخش‌ها در شیراز تأسیس شده است. سپس در سال ۱۳۸۹ با انتقال به سازمان فضایی ایران به پژوهشکده ارتقاء یافته و اکنون یکی از سه پژوهشکده استانی وابسته به پژوهشگاه فضایی ایران می‌باشد.
  پژوهشکده مکانیک

  پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

   

  ۱ اهداف | وظایف


  این پژوهشکده از سال ۱۳۶۲ در عرصه‌های مختلف علمی و فنی به اجرای پروژه‌های متنوع کاربردی در راستای نیازهای ملی فعالیت داشته و از سال ۱۳۸۹ به سازمان فضایی ایران انتقال یافته است. پژوهشکده سامانه‌های حمل‌ونقل فضایی در حال حاضر یکی از پژوهشکده‌های سیستمی پژوهشگاه فضایی ایران می باشد.

  پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی

  پژوهشکده سامانه های ماهواره

   

  ۱ اهداف | وظایف

  پژوهشکده تحقیقات فضایی در سازمان فضایی ایران ، با مجوز شورای گسترش آموزش عالی، به منظور پاسخ گویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه فناوری های فضایی در سال ۱۳۸۶ راه اندازی شد و اینک با عنوان پژوهشکده سامانه های ماهواره در پژوهشگاه فضایی ایران فعالیت دارد.از وظایف اصلی این پژوهشکده اجرای طرح های پژوهشی، کاربردی و توسعه ای در علوم و فناوری فضایی و مطالعه، طراحی و ساخت ماهواره های سنجشی و مخابراتی است.

  پژوهشکده سامانه های ماهواره

  پژوهشکده رانشگرهای فضایی

  ۱ اهداف | وظایف
  در راستای نیل به خودکفایی و استقلال کشور و لزوم رفع مشکلات فنی مهندسی ، زمینه های مستعد و مساعد از قبیل وجود دانشگاه ها،کارخانجات ، شرکت های صنعتی و امکانات بالقوه و بالفعل در استان آذربایجان شرقی، مرکز تحقیقات مهندسی در آدربایجان شرقی از سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را آغاز نمود. این مرکز در سال ۱۳۹۰ در پژوهشگاه فضایی ا یران با عنوان پژوهشکده رانشگرهای فضایی ارتقاء یافته و ادامه فعالیت می دهد.
  پژوهشکده رانشگرهای فضایی

  پژوهشکده مواد و انرژی

  ۱ اهداف | وظایف

  پژوهشکده مواد و انرژی از پژوهشکده های پژوهشگاه فضایی ایران است که در اصفهان قرار دارد. حوزه های ماموریتی این پژوهشکده در مواد و فناوری های ساخت و شکل دهی، مولدهای انرژی، آشکارسازها و ماشین آلات و تجهیزات ویژه است.
  پژوهشکده مواد و انرژی