اطلاعیه مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - شرایط خاص) سال ۱۳۹۲  احتراماً بدین‌وسیله به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل- شرایط خاص) سال تحصیلی ۱۳۹۲ می‌رساند؛ مصاحبه از پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۲ در روزهای شنبه ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ و دوشنبه ۱۳۹۲,۰۴,۱۰(ساعت حضور هریک از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه در ذیل اعلام شده است) در محل پژوهشگاه فضایی ایران به نشانی: تهران، طرشت، بلوار شهید تیموری، نرسیده به بزرگراه شیخ فضل ا.. نوری شماره ۱۸۲، پژوهشگاه فضایی ایران انجام می پذیرد.


  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۹-۸۸۳۶۶۰۳۰ داخلی ۴۲۱ سرکار خانم محمدیان تماس حاصل فرمایید.


  مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه:
  ۱- اصل گواهی فراغت از تحصیل دوره کارشناسی و فتوکپی آن
  تبصره : دانشجویانی که سال آخر دوره کارشناسی بوده‌اند و هنوز فارغ‌التحصیل نشده‌اند، لازم است نامه‌ای از «آموزش کل مؤسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی» مبنی بر فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۳۱/۰۶/۹۲ داشته‌باشند.
  ۲- اصل شناسنامه و یک برگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آن
  ۳- اصل و فتوکپی کارت ملی
  ۴- اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت- اصل و فتوکپی کارت معافیت دائم یا معافیت تحصیلی -اصل و فتوکپی دفترچه آماده به خدمت (برای برادران)
  ۵- اصل و فتوکپی کارنامه آزمون تحصیلات تکمیلی
  ۶- ریزنمرات دروس دوره کارشناسی
  ۷- حکم‌ مرخصی برای کل دوره تحصیل یا موافقت‌ کتبی و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت
  ۸- تکمیل فرم ثبت نام (فرم ثبت نام ) (فقط کسانی که در روز مصاحبه فرم ثبت نام را همراه خود داشته باشند ، داوطلب آزمون کارشناسی ارشد محسوب خواهند شد).  * توضیح: حضور شخص پذیرفته شده در تاریخ‌ و ساعت اعلام شده و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه الزامی است.

   

  زمان مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی (دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - شرایط خاص) سال ۱۳۹۲

  شنبه ۱۳۹۲,۰۴,۰۸  ردیف
  نام داوطلبان تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه
  ۱
  میثم بخشی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۹:۱۰- ۹:۰۰
  ۲
  حمید براتی وفس
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۹:۲۰- ۹:۱۰
  ۳
  امیر بلالی کوچصفهانی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۹:۳۰- ۹:۲۰
  ۴
  بهروز جانعلی نژادلاسکی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۹:۴۰- ۹:۳۰
  ۵
  امیرحسین جهانی پیله رود
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۹:۵۰- ۹:۴۰
  ۶
  حامد حامدیان
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۰:۰۰- ۹:۵۰
  ۷
  سیدمصطفی حسینی نسب
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸
  ۱۰:۱۰- ۱۰:۰۰
  ۸
  سیدعلیرضا حسینیان
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۰:۲۰- ۱۰:۱۰
  ۹
  حامد خاکپورنژادخاکی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۰:۳۰- ۱۰:۲۰
  ۱۰ محمدرضا خرمی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۰:۴۰- ۱۰:۳۰
  ۱۱ وحید رستمی ابندانسری
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۰:۵۰- ۱۰:۴۰
  ۱۲ حمید رمضی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۱:۰۰- ۱۰:۵۰
  ۱۳ محمد روحی ارزفونی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۱:۱۰- ۱۱:۰۰
  ۱۴ سیدامیررضا روغن گیر
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۱:۲۰- ۱۱:۱۰
  ۱۵ میلاد سلیمی بنی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۱:۳۰- ۱۱:۲۰
  ۱۶ محسن شامیرزایی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۱:۴۰- ۱۱:۳۰
  ۱۷ سعید شب زنده دار
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۱:۵۰- ۱۱:۴۰
  ۱۸ سیدجواد صفوی خلخالی اره جان
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۲:۰۰- ۱۱:۵۰
  ۱۹ عماد طاوسی رودسری
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۲:۱۰- ۱۲:۰۰
  ۲۰ سیدشهاب الدین
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۲:۲۰- ۱۲:۱۰
  ۲۱ علیرضا عارف
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۲:۳۰- ۱۲:۲۰
  ۲۲ توحید عرش تبار
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۲:۴۰- ۱۲:۳۰
  ۲۳
  فرزام علیمردانی خاصلویی
  ۱۳۹۲,۰۴,۰۸ ۱۲:۵۰- ۱۲:۴۰

  دوشنبه ۱۳۹۲,۰۴,۱۰

   

  ردیف
  نام داوطلبان تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه
  ۱
  محمود غلامی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۹:۱۰- ۹:۰۰
  ۲
  رحمن فتاح ناصراباد
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۹:۲۰- ۹:۱۰
  ۳
  محمد فتحی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۹:۳۰- ۹:۲۰
  ۴
  سعید قربانی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۹:۴۰- ۹:۳۰
  ۵
  حامد کریم زاده
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۹:۵۰- ۹:۴۰
  ۶
  سعید کریمی سه قلعه
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۰:۰۰- ۹:۵۰
  ۷
  حسین گورانی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۰:۱۰- ۱۰:۰۰
  ۸
  عبدالصالح محققیان
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۰:۲۰- ۱۰:۱۰
  ۹
  حسن محمودی شربیانی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۰:۳۰- ۱۰:۲۰
  ۱۰ عباس مردانی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۰:۴۰- ۱۰:۳۰
  ۱۱ علی مسعودی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۰:۵۰- ۱۰:۴۰
  ۱۲ محمدمهدی مکانیک
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۱:۰۰- ۱۰:۵۰
  ۱۳ حسین ملایی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۱:۱۰- ۱۱:۰۰
  ۱۴ سیدمصطفی موسوی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۱:۲۰- ۱۱:۱۰
  ۱۵ میلاد میرزایی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۱:۳۰- ۱۱:۲۰
  ۱۶ حجت نداف شرق
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۱:۴۰- ۱۱:۳۰
  ۱۷ میلاد نعمتی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۱:۵۰- ۱۱:۴۰
  ۱۸ علی هاشم زاده قمی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۲:۰۰- ۱۱:۵۰
  ۱۹ مهدی همت خواه
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۲:۱۰- ۱۲:۰۰
  ۲۰ علی اصغر همتی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۲:۲۰- ۱۲:۱۰
  ۲۱ محمد ولایتی
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۲:۳۰- ۱۲:۲۰
  ۲۲ علی یاداوری میاندواب
  ۱۳۹۲,۰۴,۱۰ ۱۲:۴۰- ۱۲:۳۰