اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکتری از بین برگزیدگان علمی

   

   

  پژوهشگاه فضایی ایران یک نفر دانشجوی دکترا در رشته مهندسی هوافضا در یکی از گرایش‌های آیرودینامیک، پیشرانش و سازه‌ دارای شرایط زیر و با مصاحبه می‌پذیرد. دانش‌آموختگان دوره کارشناسی‌ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه‌متمرکز دوره دکترای تخصصی از یکی از دو طریق زیر می‌توانند به پژوهشگاه معرفی شوند:

   


  ۱- دانش‌آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان‌نامه (دفاع از پایان‌نامه با درجه عالی) و دانشجویان نیمسال چهارم دوره کارشناسی ارشد دوره بدون احتساب نمره پایان‌نامه که جزء رتبه‌های اول تا سوم دانشجویان هم‌رشته و هم‌ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه‌متمرکز دوره دکترای تخصصی از سوی سازمان سنجش در قالب چند برابر ظرفیت به پژوهشگاه معرفی می‌شوند.

   


  الف) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین‌المللی یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد


  ب) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین‌المللی یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد


  پ) رتبه اول المپیادهای علمی- دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین‌المللی یا طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد


  ت) دانش‌آموخته رتبه اول در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین‌المللی یا طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد


  ث) دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش‌آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین‌المللی یا طرح‌های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو


  ج) رتبه‌های اول تا سوم نهایی جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل: خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان‌نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین‌المللی یا طرح‌های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد


  تبصره: طرح ملی، اثر بدیع یا تألیف و طرح پژوهشی تقاضامحور (براساس نیاز یک دستگاه) با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت، می‌تواند به جای یک مقاله در هر یک از موارد ذکر شده بالا جایگزین شود.


  ۲- دانش‌آموختگانی که مشمول مقررات دریافت بورس بنیاد ملی نخبگان در دوره تحصیلی دکترای تخصصی هستند، براساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به پژوهشگاه معرفی می‌شوند تا در صورت قبولی در مصاحبه تخصصی، به صورت مازاد بر ظرفیت تعیین شده پذیرفته و مورد حمایت بنیاد مذکور قرار گیرند.