اطلاعیه مصاحبه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی دوره‌ دکتری (نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۲  احتراماً بدین‌وسیله به اطلاع کلیه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی دوره دکتری ( نیمه متمرکز) سال تحصیلی ۱۳۹۲ می رساند؛ مصاحبه پذیرفته‌شدگان سال ۱۳۹۲ در روز چهارشنبه ۱۳۹۲,۰۲,۲۵ (ساعت حضور هریک از پذیرفته شدگان جهت مصاحبه در ذیل اعلام شده است) در محل پژوهشگاه فضایی ایران به نشانی: تهران، طرشت، بلوار شهید تیموری، نرسیده به بزرگراه شیخ فضل ا.. نوری شماره ۱۸۲، پژوهشگاه فضایی ایران انجام می پذیرد.


  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۹-۸۸۳۶۶۰۳۰ داخلی ۴۲۱ سرکار خانم محمدیان تماس حاصل فرمایید.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام:


  ۱- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) و فتوکپی آن


  ۲- اصل مدرک کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) و فتوکپی آن
  تبصره : دانشجویانی که سال آخر دوره کارشناسی ارشد بوده‌اند و هنوز فارغ‌التحصیل نشده‌اند، لازم است نامه‌ای از «آموزش کل مؤسسه آموزش عالی محل فارغ‌التحصیلی» مبنی بر فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۲,۰۶,۳۱داشته‌باشند.


  ۳- از پذیرفته‌شدگانی‌که‌ حداکثر تا تاریخ‌ ۱۳۹۲,۰۶,۳۱فارغ‌التحصیل‌ نشوند، ثبت‌نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ "کان‌ لم‌ یکن" تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ آنان‌ طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

   

  ۴- تکمیل فرم ثبت نام (فرم ثبت نام ) (فقط کسانی که در روز مصاحبه فرم ثبت نام را همراه خود داشته باشند ، داوطلب آزمون دکتری محسوب خواهند شد).

   

  ۵- اصل کارنامه زبان ملی یا بین الملل و فتوکپی آن


  ۶- اصل شناسنامه و یک برگ‌ فتوکپی از تمام‌ صفحات‌ آن


  ۷- اصل و فتوکپی کارت ملی


  ۸- اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت- اصل و فتوکپی کارت معافیت دائم- اصل و فتوکپی دفترچه آماده به خدمت (برای برادران)


  ۹- اصل و فتوکپی کارنامه آزمون دوره دکتری


  ۱۰- حکم‌ مرخصی برای کل دوره تحصیل یا موافقت‌ کتبی و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت

   

  ۱۱- پرداخت مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ریال در روز مصاحبه


  * توضیح: حضور شخص پذیرفته شده در تاریخ‌ و ساعت اعلام شده و با ارائه مدارک کامل مندرج در این اطلاعیه الزامی است.
   

   

  گروه: آیرودینامیک

   

  گروه: آیرودینامیک

   

  ردیف
  نام و نام خانوادگی کد/ گرایش تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه
  ۱
  مسعود تاتار آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۸:۴۵- ۸:۳۰
  ۲
  ارشیا تبریزیان
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۹:۰۰- ۸:۴۵
  ۳
  دانیال ژاله
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۹:۱۵- ۹:۰۰
  ۴
  حسین شکری
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۹:۳۰- ۹:۱۵
  ۵
  سیدمهدی شیخ الاسلام نوری
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۹:۴۵- ۹:۳۰
  ۶
  احسان عسگری
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۰:۰۰- ۹:۴۵
  ۷
  علی کارگرجگرلویی
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲
  ۱۰:۱۵- ۱۰:۰۰
  ۸
  علی رضا محمدی
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۰:۳۰- ۱۰:۱۵
  ۹
  مجید نیک بین صداقتی
  آیرودینامیک/ ۳۶۳۰ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۰:۴۵- ۱۰:۳۰

   

  گروه : مکانیک پرواز

   

  گروه : مکانیک پرواز

   

  ردیف
  نام و نام خانوادگی کد/ گرایش تاریخ مصاحبه ساعت مصاحبه
  ۱
  رضا خوش روزازاد
  مکانیک پرواز/ ۳۶۵۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۱:۱۵- ۱۱:۰۰
  ۲
  علیرضا شریفی
  مکانیک پرواز/ ۳۶۵۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲
  ۱۱:۳۰- ۱۱:۱۵
  ۳ احسان فرزام نیک
  مکانیک پرواز/ ۳۶۵۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲
  ۱۱:۴۵- ۱۱:۳۰
  ۴ نعیم فقهی
  مکانیک پرواز/ ۳۶۵۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۲:۰۰- ۱۱:۴۵
  ۵ ارشیا محمودی
  مکانیک پرواز/ ۳۶۵۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۲:۱۵- ۱۲:۰۰
  ۶ مهدی مقدسیان
  مکانیک پرواز/ ۳۶۵۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲
  ۱۲:۳۰- ۱۲:۱۵
  ۷
  رامین نوروزی
  مکانیک پرواز/ ۳۶۵۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۲:۴۵- ۱۲:۳۰

   


  گروه: سازه‌های هوایی

   

  گروه: سازه‌های هوایی


  ردیف
  نام و نام خانوادگی کد/ گرایش تاریخ مصاحبه
  ساعت مصاحبه
  ۱
  سعید برناسی
  سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۴:۱۵- ۱۴:۰۰
  ۲ هادی پرویزنوروزانی سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۴:۳۰- ۱۴:۱۵
  ۳ ابراهیم جعفری هرندی سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۴:۴۵- ۱۴:۳۰
  ۴ میثم سروش سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۵:۰۰- ۱۴:۴۵
  ۵ سعید سلگی سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۵:۱۵- ۱۵:۰۰
  ۶
  حسین سلیمانی سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۵:۳۰- ۱۵:۱۵
  ۷ مسعود صابر
  سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۵:۴۵- ۱۵:۳۰
  ۸ حبیبه عاشوری چوشلی سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۶:۰۰ - ۱۵:۴۵
  ۹ محسن کامیاب قمصری سازه‌های هوایی/ ۳۶۴۵ چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۲ ۱۶:۱۵- ۱۶:۰۰