هشتمین کارگاه آموزشی کاربردهای فضایی مواد و پردازشگرهای الکترونیکی

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا هشتمین کارگاه آموزشی کاربردهای فضایی مواد و پردازشگرهای الکترونیکی را در روزهای ۲۰ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ در هلند برگزار می‌کند. هشتمین کارگاه آموزشی کاربردهای فضایی مواد و پردازشگرهای الکترونیکی

   هشتمین کارگاه آموزشی کاربردهای فضایی مواد و پردازشگرهای الکترونیکی

     برخی از موضوعات مورد بررسی در این کارگاه آموزشی بدین قرار است:


  ۱) قابلیت اطمینان PCBها، مونتاژ و بسته‌بندی؛

  ۲) روش‌های آزمون (جدید) برای ارزیابی قابلیت اطمینان و ظرفیت؛

  ۳) مدل‌سازی، شبیه‌سازی و طراحی؛

  ۴) فیزیک شکست؛

  ۵) مدیریت حرارتی و ثبات حرارتی؛

  ۶) مدیریت زنجیره تأمین و استقلال زنجیره تأمین اروپا؛

  ۷) مواد جدید و پردازش مواد جدید؛

  ۸) قطعات الکترونیکی پرینت‌شده و مونتاژهای سه‌بعدی؛

  ۹) نقشه راه فناوری و غیره.

   

  منبع خبر :

  www.esa.int