کارگاه آموزشی ارزیابی قابلیت اطمینان

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا  کارگاه آموزشی پیشرفته "ارزیابی قابلیت اطمینان" را روز ۳۰ شهریور ۱۳۹۵ در شهر تولوز فرانسه برگزار می‌کند.

   

  بررسی پیشرفت‌های اخیر در زمینه ارزیابی قابلیت اطمینان، بررسی چالش‌های موجود در فناوری‌های جدید و تبادل تجربیات و ایجاد زمینه همکاری میان صنایع و سازمان‌های فضایی از جمله اهداف برگزاری این کارگاه آموزشی است و در آن موضوعاتی به شرح زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

   

  ۱) ایجاد و تخصیص اهداف قابلیت اطمینان و دیگر الزامات صحه‌گذاری مربوط؛

  ۲) بررسی مناسب بودن روش‌های اثبات تجربی، ارزیابی و پیش‌بینی قابلیت اطمینان و دیگر داده‌های ورودی موجود برای انجام محاسبات کمی؛

  ۳) روش‌های پیش‌بینی موثق قابلیت اطمینان در  محصولات جدید با استفاده از فناوری‌های نوین؛

  ۴) بررسی کلی نقش پیش‌بینی قابلیت اطمینان در عوامل شکست‌های سیستمی نامرتبط به اجزا.

   

  کارگاه آموزشی ارزیابی قابلیت اطمینان

  منبع خبر :  www.sia.org