هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران، با همکاری دبیرخانه دائمی کنفرانس بین‌المللی مدیریت جامع بحران و مجمع جهانی ریسک، در روزهای ۲۶ و ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ در تهران برگزار می‌شود.


  موضوعات مورد بررسی در این کنفرانس که بر چهار اولویت عملیاتی چارچوب جهانی سندایی برای کاهش خطرپذیری بحران تاکید دارد، بدین قرار است:

  ۱) بررسی چهار الویت ریسک محور درچارچوب عملیاتی سندای (۲۰۳۰-۲۰۱۵)؛

  ۲) راهکارهای اجرایی نمودن چارچوب عملیاتی سندای برای کاهش خطرپذیری در ۱۵ سال آینده؛

  ۳) مدیریت ریسک از ایده تا عمل با تاکید بر زلزله، سیلاب، طوفان و موج سرما و گرما (در سطح محله، جامعه، شهر تا کلان شهرها)؛

  ۴) مدیریت ریسک در سازه‌های عظیم مذهبی، تاریخی و میراث فرهنگی؛

  ۵) نقش تعاملات و ارتباطات ریسک در کنترل تبعات مخاطرات طبیعی؛

  ۶) نقش مانورهای شهری و کشوری در آمادگی و مقابله با بحران‌های طبیعی و انسان‌ساز؛

  ۷) استفاده از فناوری‌های جدید (سنجش از دور، سامانه‌های پایش و هشدار، ابداعات و اختراعات)؛

  ۸) تبیین استراتژی جامع ملی مدیریت ریسک و بحران؛

  ۹) تبیین استراتژی جامع ملی تغییرات اقلیم؛

  ۱۰) مدیریت سلامت در بحران با هدف تقلیل قطع اعضاء بدن؛

  ۱۱) مدیریت سلامت روانی بازماندگان بحران با تاکید بر اطفال و جنسیت؛

  ۱۲) مدیریت ریسک و بحران در سلامت، با تاکید بر اپیدمی و پاندامیک؛

  ۱۳) مدیریت جمعیت با هدف جلوگیری از کشته‌شدن نفرات حاضر در مراسم‌های خاص؛

  ۱۴) بررسی نقطه شروع پانیک– تئوری و مدل‌های رفتاری ازدحام، مدل‌های مبتنی بر هرج و مرج، ایجاد قابلیت ردیابی برای مجروحین و اجساد.

  منبع خبر: http://indm.ir