کارگاه آموزشی استفاده از مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال‌مخلوط در کاربردهای فضایی

  به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، آژانس فضایی اروپا (ESA)، ششمین کارگاه آموزشی بین‌المللی با موضوع "استفاده از مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال‌مخلوط در کاربردهای فضایی" را در روزهای ۲۳ تا ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ در گوتنبرگ سوئد برگزار می‌کند. کارگاه آموزشی استفاده از مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال‌مخلوط در کاربردهای فضایی

  کارگاه آموزشی استفاده از مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال‌مخلوط در کاربردهای فضایی

   

  برخی از موضوعات مورد بررسی در این کارگاه آموزشی بدین قرار است:

  ۱) تاثیر تشعشعات بر آی‌سی‌های آنالوگ و سیگنال‌مخلوط؛

  ۲) بررسی روش‌های سخت‌گردانی تابشی در مدارهای آنالوگ؛

  ۳) انجام آزمون تشعشع مربوط به آی‌سی‌های آنالوگ و سیگنال‌مخلوط؛

  ۴) کاربردهای فضایی آی‌سی‌های آنالوگ و سیگنال‌مخلوط؛

  ۵) نیازها و الزامات مربوط به آی‌سی‌های آنالوگ و سیگنال‌مخلوط در ماموریت‌های فضایی آینده.


  شایان ذکر است آژانس فضایی اروپا در ادامه این کارگاه آموزشی، اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی دیگری با عنوان "پردازش سیگنال‌های دیجیتال در کاربردهای فضایی" در روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ نموده است.

   

  منبع خبر: https://indico.esa.int