کنفرانس آب در کیهان: از ابر تا اقیانوس

    کنفرانس آب در کیهان: از ابر تا اقیانوس

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA) با همکاری مرکز تحقیقات و فناوری‌های فضایی اروپا (ESTEC)، کنفرانس "آب در کیهان: از ابر تا اقیانوس" را در روزهای ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۵ در نوردویک هلند برگزار می‌کند.


    در این کنفرانس، جنبه‌های فیزیک نجومی مربوط به آب به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد: تشکیل و اتلاف آب، آب در تشکیل ستارگان، آب در تشکیل سیارات، آب در منظومه شمسی و دیگر منظومه‌ها، و غیره.

     

    منبع خبر: http://congrexprojects.com