کنفرانس ابرداده‌های فضایی

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی اروپا (ESA)، کنفرانس "ابرداده‌های فضایی" را با محوریت تحقیقات، فناوری و نوآوری در روزهای ۲۵ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۴ در اسپانیا برگزار می‌کند. کنفرانس ابرداده‌های فضایی


    برخی از موضوعات اصلی مورد بررسی در این کنفرانس بدین قرار است: ۱) طول عمر داده‌ها، شامل پردازش و آنالیز، تحلیل بصری، آنالیز چندزمانی، محاسبه سیار، فشرده‌سازی و انتقال داده‌ها؛ ۲) زیرساخت‌ها و خدمات مربوط به داده‌های بزرگ، شامل مراکز ذخیره‌سازی و انجام محاسبات، منابع داده‌های غیریکنواخت، مدیریت کاربران و دسترسی به منابع، ۳) استفاده از ابرداده‌ها در علوم فضایی و ستاره‌شناسی، رصد زمین، فضا و امنیت.

     

    منبع خبر: http://congrexprojects.com