سومین کنفرانس مأموریت‌های ماهواره‌ای دانشگاهی

    به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پژوهشگاه فضایی ایران، آکادمی بین‌المللی فضانوردی (IAA) سومین کنفرانس مأموریت‌های ماهواره‌ای دانشگاهی را همراه با کارگاه آموزشی ماهواره‌های مکعبی و کارگاه آموزشی استانداردسازی ماهواره‌ درروزهای ۹ تا ۱۴ آذر ۱۳۹۴ در ایتالیا برگزار می‌کند. سومین کنفرانس مأموریت‌های ماهواره‌ای دانشگاهی


    برخی از موضوعات مورد بررسی در این کنفرانس بدین قرار است: ۱) مأموریت‌ها، شامل بررسی مأموریت‌های فضایی، ایجاد فرصت پرتاب برای مأموریت‌های دانشگاهی، شبکه‌های ایستگاهی و بخش زمینی، رویکردهای جدید در کاربرد میکروماهواره‌ها؛ ۲) زباله‌های فضایی؛ و ۳) ماهواره‌های مکعبی شامل بررسی فعالیت‌های مربوط به ماهواره‌های مکعبی، سامانه‌های ماهواره‌های مکعبی، محموله ماهواره‌های مکعبی و رویکردهای مربوط به ماهواره‌های مکعبی بین سیاره‌ای.

     

    منبع خبر: http://iaaweb.org